Wygraj prenumeratę Cabines na Facebook'u

powrót

Aktualności

Jesteście zainteresowani wygraniem prenumeraty rocznej CABINES PLUS wraz z muzyką relaksacyjną bez opłat ZAiKS?!

Miłośnicy kosmetologii profesjonalnej mogą wspólnie ze swoimi znajomymi wziąć udział w naszej zabawie. Szczegóły konkursu znajdziecie na oficjalnym funpage Cabines na Facebook'u tutaj.

Regulamin konkursu: Konkurs jest prowadzony przez Wydawnictwo Press&Media z siedzibą w Opolu, ul. Powstańców Śl. 32a/1 - wydawcę czasopisma Cabines. Konkurs jest organizowany przy wykorzystaniu profilu Organizatora na portalu społecznościowym facebook.com potrwa w dniach od 16.01.-18.01.2017. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy. Jeden użytkownik może dokonać jednego zgłoszenia w konkursie.  W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu: a) posiadać zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.com; b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia; c) polubić i udostępnić konkursowego posta d) oznaczyć znajomych, których chce zaprosić do polubienia Funpage Cabines Polska lub zainteresowane tematyką kosmetologiczną. Wśród nagród znalazły się: jedna prenumerata roczna Cabines PLUS oraz dwa pojedyncze czasopisma Cabines nr 79. Wśród wszystkich uczestników zostaną wylosowane trzy osoby, które spełnią warunki konkursu a wyniki zostaną ogłoszone w komentarzu konkursowego posta najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia. Nagrody nie podlegają jakiejkolwiek wymianie a warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej na profil Cabines Polska facebook.com/cabinespolska swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, na który będzie wysłana nagroda) w ciągu dwóch dni po ogłoszeniu wyników. Udział w konkursie jest dobrowolny.

Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji) przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

Dlaczego warto zamówić standardową prenumeratę Cabines!
  • otrzymasz 6 kolejnych numerów czasopisma z rabatem 20%
  • każdy numer otrzymasz w dniu jego ukazania się na rynku
  • uczestniczysz w losowaniu atrakcyjnych nagród
  • otrzymujesz 50% rabatu na ogłoszenie drobne
zamów!