Archiwum Cabines - od redakcji 40

powrót do archiwum

Od redakcji

Szanowni Państwo,

od wydawcy Jubileuszowy, 40. numer magazynu CABINES jest okazją do pewnych podsumowań. Od ponad sześciu lat budujemy swoją pozycję na rynku czasopism poświęconych kosmetyce profesjonalnej, starając się spełniać rolę źródła informacji o nowinkach w tej stale rozwijającej się branży oraz pomocy w nauce zawodu dla osób wiążących swoje plany życiowe z kosmetyką – uczennic szkół kosmetycznych, przyszłej kadry salonów urody i ośrodków spa.

Zorganizowany przez nas niedawno kongres naukowo-szkoleniowy w Kamieniu Śląskim pokazał nam nowe drogi, którymi warto pójść, by podnieść rangę zawodu kosmetyczki, zapewnić źródło wiedzy niezbędnej w codziennej pracy, a wreszcie – zbudować pomost między kosmetyką a medycyną, co umożliwi spełnianie pozytywnej misji, jaką jest edukacja prozdrowotna klientów gabinetów kosmetycznych.

Dziękujemy wszystkim naszym współpracownikom – firmom kosmetycznym i dystrybutorom, a także Czytelnikom za wsparcie, inspirację i zaufanie, którym nas obdarzają. Potwierdzeniem tego zaufania są liczne słowa uznania, jakie do nas docierają, jak również wyniki internetowych sond. W jednej z nich, zamieszczonej na stronie www.cosmetic.pl, magazyn CABINES okazał się najchętniej czytanym czasopismem kosmetycznym.

Zapraszamy do lektury!
Redakcja Cabines Polska