Rynek spa w roku 2012

powrót

Tendencje Spa

Spa pojawiło się w Stanach Zjednoczonych jakieś 20 lat temu. W roku 2005 uchodziło za trzecią dziedzinę rynku branży wypoczynkowej z ponad 11 tysiącami ośrodków. Kiedy już stało się popularne w USA, rozprzestrzeniło się na cały świat.
Kosmetolog - zabiegi
Rynek spa w roku 2012

Spa to bardzo mocny trend, który stale nabiera znaczenia. Charakterystyczny dla współczesnego świata cykl konsumpcyjny, którego centralnym punktem jest pęd do gromadzenia materialnych dóbr, nabiera dojrzałości, i to jeszcze szybciej od momentu rozpoczęcia kryzysu ekonomicznego. Ludzie zaczynają częściej zwracać się ku wewnętrznemu doświadczeniu, odczuwaniu, harmonii ciała i umysłu, ku dobrostanowi wewnętrznemu raczej niż zewnętrznemu.

„Infrastruktura” spa

Dwa kontynenty wiodą prym w dziedzinie spa – Ameryka Północna i Azja, zwłaszcza Japonia. W Europie, ze szczególnym wskazaniem na Francję, spa rozwija się od około 10 lat. Ta ewolucja związana jest przede wszystkim ze zmianami trybu życia i świadomości masowej. Długi tydzień pracy, świadomość ścisłego związku między stanem ciała i umysłu, zmęczenie i stres wywołane warunkami życia oraz pracy (szczególnie w miastach), starzenie się populacji – te wszystkie czynniki skłaniają ludzi do szukania „odtrutek” na fizyczne i psychiczne zmęczenie.

Klientelę spa można podzielić na trzy kategorie:

  • Regularni goście stanowiący ponad połowę klientów. Należą oni z reguły do lepiej sytuowanej części społeczeństwa. Około 60% tej grupy stanowią kobiety, ale odsetek mężczyzn ciągle rośnie (w roku 2002 wynosił 15%). Mężczyźni wolą jednak spa hotelowe, ponieważ day spa powiązane są zwykle z salonami urody, gdy tymczasem ośrodki w hotelach kojarzą się z męskim światem biznesu.
  • Goście korzystający z bonów upominkowych – karnet do spa jest prezentem bardzo modnym i osoby korzystające z takich bonów stanowią około 25% klienteli spa. W większości przypadków są to osoby z niższej klasy średniej. Nabywca karnetu nie jest więc osobą, która z niego korzysta...
  • Goście okazjonalni (odwiedzający spa raz do roku lub rzadziej) są nieliczni. Są to głównie kobiety.

Spa hotelowe

Rynek spa hotelowych rozwija się w kierunku usług z wyższej półki. We Francji ten wzrost wynosi rocznie około 25%. Hotel ze spa bezdyskusyjnie wyróżnia się na tle innych. Klientelę stanowią głównie obcokrajowcy, którzy raczej nie staną się lojalnymi klientami, oraz goście wakacyjni. Słabym punktem hoteli jest traktowanie w nich zaplecza spa jako dodatku i lekceważenie jego znaczenia. Skutkuje to tym, że personel nie jest wykwalifikowany, goście niezbyt chętnie korzystają z zabiegów i rentowność takiego przedsięwzięcia jest niska. Na ogół hotelowe spa, które dobrze funkcjonują, prowadzone są pod szyldem konkretnej marki, która dba o ich rozwój.

Day spa

Spośród 16 tysięcy gabinetów urody działających we Francji wiele ukierunkowało się na usługi spa. Na ogół są to ekskluzywne salony, stanowiąc około 10% ogółu gabinetów (odsetek ten stale rośnie). Większość producentów kosmetyków wykorzystała ten trend, tworząc specjalne produkty i zabiegi spa (np. Sothys, Acadèmie Scientifique de Beauté, Payot, Matis...). O ile działalność spa nie jest priorytetowa w luksusowym hotelu, jest taka w salonie, który poprzez zabiegi relaksujące chce poszerzyć swoją ofertę.

więcej w Cabines nr 57

Nathalie Rattier
publikacje Cabines 57
do góry | powrót