Fale radiowe

powrót

Technika

Kontynuując cykl na temat technologii istotnych dla kosmetyki i medycyny estetycznej, poświęcimy dziś uwagę falom radiowym, czyli popularnym „RF” czy „radiofrekwencji”. Przedstawimy pokrótce fizyczną naturę tych fal, omówimy uzyskiwane efekty, wskażemy istotne przeciwwskazania i zaprezentujemy najważniejsze urządzenia wykorzystujące tę technologię.
Biotechnologia
Fale radiowe

Za pomocą technologii RF osiągamy podgrzanie tkanki. Korzystna specyfika pracy tego typu urządzeń polega na tym, że ciepło jest generowane wewnątrz tkanki, a nie transferowane z zewnętrznego źródła ciepła poprzez skórę. Takie miejscowe podniesienie temperatury ciała ma szereg pozytywnych konsekwencji, z których dwie zasadnicze związane są z oddziaływaniem na włókna kolagenowe oraz na ukrwienie tkanki. W konsekwencji można osiągnąć poprawę jakości i jędrności skóry, wyszczuplenie sylwetki, znaczne spłycenie zmarszczek czy redukcję cellulitu.

Fale elektromagnetyczne i ich spektrum

Na czym polega technologia fal radiowych? Czym różni się od innych powszechnie używanych fal – ultradźwiękowych czy fali uderzeniowej? Ultradźwięki to fala mechaniczna, przesuwające się w jakimś ośrodku – np. w naszej tkance (mięśniowej, tłuszczowej czy kostnej) – obszary podwyższonego i obniżonego ciśnienia. Fala radiowa natomiast to rozchodzące się w przestrzeni obszary zmiennego pola elektromagnetycznego. Fizyczną naturę fal elektromagnetycznych odkrywano w pierwszej połowie XIX wieku i poświęcone im były głównie prace Hansa Christiana Oersteda i Michaela Faradaya. Teorię fal elektromagnetycznych uporządkował i rozwinął Maxwell, ogłaszając w roku 1861 swoje słynne równania elektrodynamiki klasycznej. W praktyce najważniejszym parametrem opisującym falę elektromagnetyczną jest jej częstotliwość – liczba cykli zmian pola elektromagnetycznego na sekundę. W zależności właśnie od częstotliwości fali będziemy mówili o falach radiowych, mikrofalach, promieniowaniu podczerwonym, świetle widzialnym, ultrafiolecie, promieniowaniu rentgenowskim i promieniowaniu gamma. Natura fizyczna wszystkich wymienionych rodzajów fal jest taka sama – to fale elektromagnetyczne. Jednak ich sposób oddziaływania na otaczający nas świat i na ludzki organizm – jest absolutnie różny. Fale radiowe otaczają nas cały czas, a nasze zmysły nie są w stanie tego rejestrować. Mikrofale i fale podczerwone są przez nas odczuwane jako czynnik powodujący ogrzanie, a nawet oparzenie (te fale stosujemy wszak w kuchenkach mikrofalowych!) – oczywiście tylko przy wysokiej ich intensywności. Nasz zmysł wzroku jest przygotowany do odbierania fal z zakresu światła widzialnego – to daje nam możliwość zachwycania się wszystkimi kolorami tęczy. Trzeba jednak pamiętać także o tym, że w tym samym zakresie fali pracuje większość stosowanych laserów. Ultrafiolet – to zakres fali, którego zdecydowanie powinniśmy unikać. Źródłem tego promieniowania jest (na przykład) Słońce, a chroni nas przed nim przede wszystkim ziemska atmosfera. Osoby wystawione na silne działanie słońca chronią też skórę, stosując kremy ochronne z filtrami UV. Energia niesiona przez fale rentgenowskie i promieniowanie gamma jest bardzo duża, a ich oddziaływanie na ludzki organizm – silnie negatywne. Stąd ograniczamy ekspozycję na promieniowanie rentgenowskie i absolutnie unikamy wystawiania się na zabójcze promieniowanie gamma.

Dlaczego RF rozgrzewa tkanki?

Za sprawą urządzeń RF tkanka znajduje się w zasięgu oddziaływania pola elektrycznego. W normalnych warunkach ludzkie ciało nie przewodzi prądu elektrycznego, zachowuje się jak tzw. dielektryk. Co się dzieje, gdy fragment naszego ciała znajdzie się w polu elektrycznym? Wyobraźmy sobie tkankę umieszczoną pomiędzy dwiema elektrodami, z których każda obdarzona jest przeciwnym ładunkiem elektrycznym. Gdy na jednej z elektrod znajduje się ładunek ujemny, a na drugiej ładunek dodatni – obdarzone ładunkiem elektrycznym cząsteczki (np. wody) starają się odpowiednio przemieścić w stronę ładunku przeciwnego znaku. Gdy ładunek na elektrodach zmienia się co chwilę na przeciwny (a to właśnie ma miejsce w przypadku urządzeń RF), cząsteczki wpadną w drgania – co równoznaczne jest z podniesieniem ich temperatury. Podgrzanie to zachodzi wewnątrz tkanki – elektrody pozostają zimne!

Mono-, bi- i multipolarność urządzeń RF

W opisach technicznych urządzeń RF pojawia się bardzo często parametr „polarności” – mamy urządzenia „monopolarne”, „bipolarne”, „tripolarne”… O czym mówi nam ten parametr i jakie ma praktyczne znaczenie?

W urządzeniach monopolarnych zawsze stosowane są dwie elektrody – jedna z nich, mniejsza, będzie kierowana bezpośrednio przez operatora, a druga – większa (zwana często „uziemiającą”) – styka się z ciałem pacjenta na jak największej powierzchni (zazwyczaj pacjent po prostu na niej leży). Taka sytuacja wprost odpowiada przykładowi z rysunku powyżej – każda z elektrod stanowi „okładkę kondensatora”, w którego środku znajduje się ciało osoby poddawanej zabiegowi. Pole elektryczne przenika przez ciało, dążąc od jednej elektrody do drugiej. Odczuwalne skutki (podgrzanie tkanki) pojawiają się jednak jedynie w bezpośredniej okolicy mniejszej elektrody – tylko tam gęstość energii jest wystarczająco duża. W urządzeniach bipolarnych obydwie elektrody znajdują się de facto na tej samej powierzchni głowicy zabiegowej. Pole elektryczne nadal wnika w nasze ciało, wywołując te same drgania zjonizowanych cząsteczek – jednak rozkład pola w tkankach jest zupełnie inny: oddziaływanie fal jest znacząco płytsze, a efekty termiczne skoncentrowane blisko powierzchni skóry.

więcej w Cabines nr 46

Marcin Piwecki
publikacje Cabines 46
do góry | powrót