Rynoplastyka niechirurgiczna

powrót

Medycyna estetyczna

Rynoplastyka, czyli korekta kształtu nosa, od wieków podporządkowana była aktualnym dla danej epoki kanonom piękna. Pogląd na to, co ładne, a co brzydkie, także w odniesieniu do ludzkiego ciała, zmieniał się na przestrzeni stuleci pod wpływem takich czynników jak uwarunkowania kulturowe, przynależność etniczna, geograficzne warunki życia. Decydujące jednak o zmianach wizerunku, zarówno dawniej, jak i dzisiaj, są możliwości stworzone przez rozwój nauk medycznych. To zaawansowanie osiągnięć w teorii i praktyce plastyki ciała umożliwia dążenie do ideału.
rejuvi cosmetics
Rynoplastyka niechirurgiczna

Najstarsze wzmianki o wypełnianiu ubytków kości nosa po złamaniu w celu korekty estetycznej pochodzą z egipskich zapisków na papirusie sprzed 3000 lat. W okresie renesansu, kiedy to szczególną uwagę zaczęto przywiązywać do piękna ciała, włoska rodzina Branca, medyków z Katanii, stworzyła fundamentalne zasady chirurgicznych metod korekty nosa. Kontynuatorami ich badań zostali bolońscy lekarze z rodu Tagliacozzi. Pozostawili oni wielu uczniów, którzy założyli szkołę technik rekonstrukcji nosa. Jednak za ojca chirurgii nosa nauka uznała żyjącego w XVI w. Gaspare Tagliacozziego, który jako pierwszy zwrócił uwagę na sferę psychologiczną operacyjnych zabiegów estetycznych. Specjalista ten stworzył wiele narzędzi do chirurgii plastycznej i spisał szczegółowe opracowania naukowe, które stanowią podstawy współczesnej rynoplastyki.

Niechirurgiczna rynoplastyka należy do najnowszych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. W metodzie tej wykorzystywane są dwa produkty. Podstawowe to wypełniacze tkanek miękkich (fillers), którymi korygowany jest kształt nosa, oraz toksyna botulinowa – preparat uzupełniający do znoszenia ewentualnych napięć mięśniowych powodujących odkształcenia.

Toksyna botulinowa podana w celu obniżenia koniuszka nosa umożliwia dodatkowo wizualizację późniejszych efektów po zabiegach korekty chirurgicznej i niechirurgicznej. Dzięki niej pacjent może ocenić swój wygląd przed podjęciem ostatecznej decyzji o zmianie.

Wskazania do zabiegu

Początkowo zabiegi tego rodzaju wykonywane były w celu kamuflażu, np. asymetrii po wcześniejszych korektach chirurgicznych, dzisiaj wskazania są ściśle określone i należą do nich:

 • defekty estetyczne grzbietu nosa;
 • korekta kąta (przez jego otwarcie), nasady nosa;
 • korekta asymetrii nosa;
 • korekta opadającego koniuszka nosa;
 • dysmorfofobia (zaburzenie psychiczne, charakteryzujące się występowaniem lęku związanego z przekonaniem o nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała).

Zabieg wykonywany jest pacjentom ogólnie zdrowym.

Pochodzenie zmian predysponujących do zabiegu

Może być różne. Do najczęstszych należą:

 • defekty pourazowe;
 • zmiany powstałe w wyniku starzenia (ścieńczenie tkanek, zwiotczenie chrząstki, wchłanianie tkanki kostnej, spadek napięcia skórno-mięśniowego);
 • wady wrodzone (kifoza);
 • wcześniejsze korekty chirurgiczne.

Przed zabiegiem

Przed zabiegiem zalecane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej, ułatwiające określenie wizualne zmian i porównanie ich z efektami zabiegu. Niezbędne są pomiary kąta nosowo- -czołowego, grzbietowego i nosowo- -wargowego w celu określenia zakresu korekty w odniesieniu do wzorca zgodnego z klasycznym (europejskim) kanonem proporcji. Jest on określony następująco:

 • kąt nosowo-czołowy powinien się zawierać w przedziale 115–135°;
 • kąt grzbietowy powinien wynosić 180°;
 • kąt nosowo-wargowy: kobiety – 95–110°, mężczyźni – 95–100°.

Należy także dokładnie ocenić profil nosa i jego proporcje w odniesieniu do innych części twarzy (wysokości czoła, rozstawu oczu itd.). Wymogiem formalnym jest podpisanie przez pacjenta zgody na zabieg.

więcej w Cabines nr 51

mgr Katarzyna Rembelska
publikacje Cabines 51
do góry | powrót