Zasady utrzymywania higieny w gabinetach kosmetycznych

powrót

Prawo

Celem niniejszego artykułu jest omówienie zasad zachowania właściwej higieny w gabinetach kosmetycznych itp. Szczególną uwagę zwrócono na warunki skutecznej dezynfekcji w zależności od danej powierzchni i spektrum działania, dzięki którym może zostać zagwarantowane wykonanie danej usługi przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka zakażenia. Aby sprostać temu zadaniu, należy posiadać odpowiedni zasób wiedzy na temat zasad dezynfekcji, który pozwoli uniknąć błędów mogących wywołać nieodwracalne i niepożądane skutki.
rejuvi cosmetics
Zasady utrzymywania higieny w gabinetach kosmetycznych

W obecnych czasach coraz więcej osób korzysta z usług salonów kosmetycznych, tak więc potrzeba higieny jest niezbędnym i nieodłącznym elementem prawidłowej pracy w każdym salonie czy gabinecie. Higieniczna czystość pomieszczeń i przedmiotów w nich wykorzystywanych to podstawowe kryterium, które musi spełnić każdy salon kosmetyczny. Przestrzeganie odpowiednich procedur stosowania preparatów dezynfekcyjnych zapewnia w salonach ochronę nie tylko klientów, ale również ich pracowników. Należy pamiętać, że preparaty dezynfekcyjne stosowane w omawianym obszarze mogą być w nim używane pod warunkiem, że zostały zarejestrowane i dopuszczone do obrotu pod kątem właściwego ich zastosowania, które zostało zadeklarowane przez producenta podczas ich procesu rejestracji. Stosowanie innych preparatów, nie dopuszczonych do obrotu w tym zakresie, jest zabronione.

Środki dezynfekcyjne stosowane w salonach i gabinetach są obecnie rozpatrywane w trzech płaszczyznach, jako:
produkty lecznicze, wyroby medyczne i produkty biobójcze. Klasycznym przykładem produktów, które mogą być rozpatrywane w trzech wyżej wymienionych grupach, są preparaty zawierające np. alkohole. Mogą one być zaliczone zarówno do produktów leczniczych (higiena rąk i skóry), wyrobów medycznych (dezynfekcja narzędzi i wyposażenia), jak i produktów biobójczych (ogólna dezynfekcja powierzchni: blatów, klamek, podłóg, ścian itp.).

Każdy środek dezynfekcyjny dopuszczony do obrotu musi posiadać: świadectwo rejestracji (w przypadku gdy jest to produkt leczniczy), potwierdzenie wpisu do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli jest on wyrobem medycznym) lub pozwolenie na obrót produktem biobójczym (jeżeli jest to produkt biobójczy).

Dodatkowo na terytorium Polski nie mogą znajdować się produkty dezynfekcyjne, które posiadają dwa różne pozwolenia na obrót. Przepisy prawa nie dopuszczają możliwości podwójnej rejestracji tego samego środka w ramach danego zastosowania, np. jako produktu biobójczego i wyrobu medycznego czy produktu leczniczego. Podstawowym kryterium kwalifikacji danego produktu dezynfekcyjnego jest spełnienie definicji produktu biobójczego lub wyrobu medycznego, lub produktu leczniczego oraz przeznaczenia tego środka, które jest określone przez jego wytwórcę.

Wybrane definicje

Produktem biobójczym w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych (DzU nr 175, poz. 1433 z późn. zmianami) jest substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną w postaciach, w jakich są dostarczane użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia organizmów szkodliwych, ich odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania ich działaniu lub kontrolowania ich w jakikolwiek inny sposób przez działanie chemiczne lub biologiczne. Pod definicję tę podlegają produkty do dezynfekcji ogólnej, włącznie z dezynfekcją fartuchów, ręczników itp. Do obrotu dopuszczone są również produkty dezynfekujące, tzw. antyseptyki, będące produktami leczniczymi. Do grupy antyseptyków zalicza się produkty lecznicze, które niszczą drobnoustroje i hamują ich wzrost oraz są stosowane miejscowo na żywe tkanki.

Antyseptyki stosuje się:

  1. na błony śluzowe oraz na nie uszkodzoną skórę, w tym skórę rąk;
  2. na nie uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia w celu ograniczenia infekcji oraz zapobiegania zakażeniom lub ich przenoszeniu.

W związku z powyższym produkty stosowane do dezynfekcji skóry człowieka narażonej na uszkodzenia należą do produktów leczniczych, natomiast te bez wskazań medycznych, o wąskim spektrum działania należą do produktów biobójczych.

Dezynfekcja to selektywne eliminowanie niektórych niepożądanych mikroorganizmów. Polega na działaniu takimi środkami fizycznymi lub chemicznymi – na ich strukturę lub metabolizm – które spowodują śmierć lub inaktywację. Podstawą zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości oferowanych usług jest konsekwentne przestrzeganie zaleceń dotyczących dezynfekcji rąk, sprzętu i powierzchni w gabinecie.

Higiena rąk

Podstawowym narzędziem pracy w salonach kosmetycznych są ręce. Aby nie stanowiły one dogodnej drogi przenoszenia drobnoustrojów, należy spełnić podstawowe warunki, o których, niestety, bardzo często się zapomina. W tym celu stosuje się:

  • mycie rąk,
  • higieniczne mycie rąk,
  • higieniczną dezynfekcję rąk.

Mydło toaletowe to najważniejszy i podstawowy produkt w codziennej higienie. Jednak mycie rąk przy użyciu zwykłego mydła prowadzi jedynie do złuszczenia naskórka oraz fizycznego usunięcia drobnoustrojów z powierzchni skóry. Ponadto mydła kosmetyczne pozostające stale w środowisku wodnym podczas okresu stosowania stają się dobrą pożywką dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Myjąc ręce, usuwamy z ich powierzchni drobnoustroje, jednak nie zabijamy ich. Stosując produkty przeznaczone do higienicznego mycia i dezynfekcji rąk, zawierające odpowiednie substancje czynne, zabija się wegetatywne formy drobnoustrojów.

THETA
Doradztwo Techniczne

więcej w Cabines nr 52

mgr Katarzyna Gniadek
mgr Dorota Kaczorowska
publikacje Cabines 52
do góry | powrót