Regulacje są konieczne

powrót

Fizjoterapia

Dziedzina usług fizjoterapeutycznych w Polsce regulowana była dotąd głównie przez prawo wolnego rynku. Ma to zmienić ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która niebawem wejdzie w życie. Jak wpłynie to na działalność gabinetów odnowy biologicznej? O tym rozmawiamy z profesorem Janem Szczegielniakiem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
rejuvi cosmetics
Regulacje są konieczne© Khorzhevska - Fotolia

Cabines: Jak obecnie wygląda rynek usług fizjoterapeutycznych w Polsce?

Jan Szczegielniak: Z punktu widzenia państwa zainteresowania można podzielić usługi fizjoterapeutyczne na dwa segmenty. Jeden, podstawowy, dotyczy osób chorych i wchodzi w skład szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej. Drugi, nie mniej istotny, dotyczy osób zdrowych i określamy go jako fizjoprofilaktykę, a dotyczy usług, które można zaliczyć do odnowy biologicznej czy też kosmetologii. Zarówno w jednym, jak i drugim segmencie możemy mieć do czynienia z osobami, które będą wykonywały zabiegi z zakresu fizjoterapii bez wymaganego wykształcenia. Niezależnie od tego, czy usługa ta dotyczy osób chorych czy zdrowych, zabiegi z zakresu fizjoterapii powinny być wykonywane przez fizjoterapeutę. Mówimy tu zarówno o stosowaniu ćwiczeń leczniczych, zabiegów fizykoterapeutycznych, jak i masażu. Tak więc zabiegi wszelkiego rodzaju masażu, w tym także relaksacyjnego, powinien wykonywać fizjoterapeuta, nie zaś osoba bez wymaganego wykształcenia, często po kilkugodzinnym kursie, który nie daje żadnych uprawnień do wykonywania tego rodzaju zabiegów. Stanowi to poważny problem w skali kraju. Media często donoszą o przypadkach poważnego narażania zdrowia poprzez korzystanie z usług osób, które nie mając odpowiedniego wykształcenia, stosują zabiegi z zakresu fizjoterapii lub też zabiegi z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, wykorzystując naiwność i niewiedzę pacjentów.

Cabines: Skąd mamy wiedzieć, że osoba, która wykonuje nam zabieg w salonie spa, ma do tego uprawnienia?

J.S.: Niestety, nikt – podobnie jak w gabinetach lekarskich – nie prosi o pokazanie dyplomu ukończenia studiów. Przypuszczam, że wynika to z dużego zaufania społecznego do zawodów medycznych, w tym także zawodu fizjoterapeuty. Problemem w naszym kraju jest brak uregulowań prawnych dotyczących zawodu fizjoterapeuty.

Cabines: Co ma zmienić ustawa o zawodzie fizjoterapeuty?

J.S.: Projekt ustawy, złożony wiosną 2013 roku, jasno określa wymagania stawiane przyszłym fizjoterapeutom. Ważne będzie także prowadzenie rejestru zawodowego fizjoterapeutów, który da pewność, że osoba wykonująca zabieg ma do tego odpowiednie kwalifikacje. Ponadto, dzięki ustawie będzie można pociągnąć do odpowiedzialności zarówno osoby wykonujące zabiegi bez koniecznego wykształcenia, jak i zawodowych fizjoterapeutów, którzy są nierzetelni w swojej pracy.

Cabines: Wobec tego czy każdy fizjoterapeuta będzie miał uprawnienia do wykonywania zawodu?

J.S.: Projekt ustawy przewiduje prawo wykonywania zawodu dla fizjoterapeutów, którzy po ukończeniu studiów pozytywnie zdadzą państwowy egzamin kwalifikacyjny. Powinniśmy tu zaznaczyć, że wykształcenie fizjoterapeutów wiąże się z różnymi umiejętnościami i wiedzą, inne kompetencje posiada licencjat, a inne magister fizjoterapii. Najwyższe posiadają specjaliści, osoby po studiach magisterskich i po pięcioletniej specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. W tej chwili w Polsce jest ok. tysiąca osób posiadających najwyższe kwalifikacje w tej dziedzinie.

więcej w Cabines nr 62

Rozmawiała
Sandra Murzicz
publikacje Cabines 62
do góry | powrót