Tradycyjna medycyna chińska w służbie kosmetyki

powrót

Medycyna naturalna

Tradycyjna medycyna chińska (TMC), skarbiec kultury, wiedzy i rozmaitych technik uzdrawiania, liczy sobie już ponad 5000 lat. W ciągu tych 50 stuleci wzbogacała się o wiedzę na temat zapobiegania chorobom i leczenia ich. W TMC organizm uznaje się za całość, poszczególne schorzenia zaś należy rozpatrywać jako powiązane ze sobą, nie oddzielne.
rejuvi cosmetics
Tradycyjna medycyna chińska w służbie kosmetyki

Tradycyjna medycyna chińska definiuje życie jako ogół czynności i funkcji tkanek oraz organów ciała. Ciało i umysł pozostają we wzajemnej zależności, czego przykładem jest związek krwi i energii qi (czi). Ta teoria jest podstawą całego systemu tradycyjnej medycyny chińskiej.

Główne koncepcje

Qi jest esencją życia, początkiem świata, źródłem Yin i Yang. Jest podstawą przejawiania się aktywności życiowej. Yuan Qi, czyli energia początkowa, przekazywana jest przez rodziców dzieciom i pozwala żyć ponad 126 lat, jak mówią taoiści, pod warunkiem, że praktykuje się ćwiczenia Qi Gong, utrzymuje się odpowiednią dietę i szanuje się naturalny rytm biologiczny.
Yin i Yang są dla Chińczyków koncepcją świata, metodologią pozwalającą poznać i wyjaśnić zjawiska naturalne. Są ściśle związane z pojęciem Qi: „Yin i Yang to jedność, która daje dwa”. Pojęcie dualności można zastosować do wszystkiego, również do ludzkiego ciała. Yin i Yang powinny pozostawać w dynamicznej równowadze, by utrzymać ciało w zdrowiu i długowieczności. Zaburzenia równowagi między nimi prowadzą do patologii, a ich rozdzielenie oznacza śmierć.
5 przemian (5 elementów, 5 żywiołów) jest to teoria odnosząca się do 5 substancji – Drewna – Ognia – Ziemi – Metalu – Wody – a zwłaszcza do relacji zapładniania, regulacji, dominacji i antagonizmów między nimi. Pięć przemian to wyraz transformacji Yin i Yang na ziemi, 6 energii klimatycznych (wiatr, ciepło, letniość, wilgotność, suchość, chłód) reprezentujących energie Yin i Yang w powietrzu. Teoria 5 elementów pozwala sklasyfikować różne części ciała, określić relacje między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym, wyjaśnić działanie i wzajemne powiązania organów oraz trzewi.
Organy są uważane w TMC za powiązane ze sobą zgodnie z teorią 5 elementów. Jest to bardziej system narządów niż pojedyncze narządy. System ten obejmuje organ i powiązane z nim trzewie (np serce i jelito cienkie), tkanki wewnętrzne (naczynia krwionośne), organy czuciowe (język), tkanki zewnętrzne (twarz), składnik duchowy (Shen), emocję (radość), porę roku (lato), wynaturzone qi klimatyczne (upał). Zaburzenia w którymś z tych elementów wpływają na stan organu powiązanego z nimi.
Meridiany uważane są za drogi cyrkulacji energii i Ying Qi, czyli energii odżywczej, która zasila całe ciało. Wyróżnia się sześć głównych meridianów organów i sześć powiązanych z owymi organami trzewi.

Medycyna chińska a kosmetyka

Chińskie przysłowie mówi: „Nie jest łatwo urodzić się pięknym, ale trzeba dążyć do piękna”. Kosmetyka zawsze była jednym z ważniejszych elementów w życiu Chińczyków, podobnie jak starania o zachowanie dobrego i długiego życia. Chińczycy wierzą, że uroda wypływa ze zdrowia ciała. Wigor i witalność młodości mają odbicie w kolorycie cery, jędrności skóry, w wyglądzie całego ciała. Tradycyjna medycyna chińska skupia się więc na utrzymaniu harmonii energii ciała i równowagi między poszczególnymi organami, między Yin i Yang, między qi a krwią.

Akupunktura

Energia krąży w sposób uporządkowany w meridianach. Na tych ostatnich mieszczą się punkty, które mają szczególne znaczenie terapeutyczne. Ich stymulowanie za pomocą bardzo cienkich igieł ma na celu usprawnienie ruchu energii, usunięcie blokad, rewitalizację organizmu. Akupunktura jest na Zachodzie szczególnie ceniona za działanie przeciwbólowe, w kuracjach problemów układu nerwowego i ginekologicznych.

Fitoterapia chińska

Chińskie zioła dobierane są do rodzaju schorzenia (nadmiar lub niedobór, wychłodzenie lub przegrzanie, wilgoć lub suchość). Mają postać np. drobnego proszku, pigułek, a ich przygotowanie i sposób podawania są ściśle określone, ponieważ różne sposoby przygotowania dają leki o zupełnie odmiennych właściwościach.

Qi gong, czyli panowanie nad energią

Dyscyplina, której celem jest zapewnienie długowieczności i utrzymanie zdrowia, polega na pracy nad energią wewnętrzną. Ćwiczenia te wzmacniają qi, pozwalają unikać chorób poprzez wzmocnienie odporności.

więcej w Cabines nr 25

Michel Vivies
publikacje Cabines 25
do góry | powrót