Motywowanie pracowników

powrót

Marketing

Zasada "najpierw wpłacasz do banku, potem dostajesz odsetki" odnosi się także do ludzi. Jeśli zapewnia się pracownikom dobre warunki pracy i stymulujący system motywowania, można oczekiwać, że w zamian otrzyma się lojalność i dobrze wykonaną pracę. Stosując przymus i kary, można okresowo zwiększyć wydajność, ale trzeba być przygotowanym na brak lojalności, błędy, nieefektywne wykorzystanie czasu i umiejętności.
rejuvi cosmetics
Motywowanie pracowników

System nagród

Każdego z nas motywuje coś innego. Kwestie finansowe są ważne, ale nie one motywują do pracy na najwyższych obrotach. O wiele bardziej liczy się szczere uznanie i docenienie wysiłku włożonego w dobrze wykonane zadanie. Najlepszą formą okazywania uznania pracownikom są nagrody system nagród. Istnieją trzy podstawowe zasady nagradzania:

  1. System nagród powinien być oparty na indywidualnych preferencjach pracownika - czyli zrozumieniu tego, co pracownicy cenią sobie najbardziej - poznaniu ich samych. Tylko wówczas można ich nagradzać tak, aby poczuli się nagrodzeni.
  2. Nagradzanie zgodnie z osiągnięciami.
  3. Najlepszy moment - pamiętaj: uznanie trzeba okazywać niezwłocznie po zaobserwowaniu pożądanego zachowania. Nagrody dawane po czasie słabo motywują pracowników, a kosztują tyle samo.

Kiedy już stworzymy system nagród, pomyślmy o wdrożeniu go. Na świecie systemy wynagradzania są coraz bardziej elastyczne. W Stanach Zjednoczonych wiele salonów kosmetycznych stosuje systemy kafeteryjne. Dają one pracownikom możliwość wyboru najbardziej im odpowiadających elementów z zestawu oferowanego przez gabinet. Właściciel salonu kosmetycznego określa całkowitą wartość pakietu, a pracownik wybiera, w jaki sposób ta wartość jest mu przekazywana. Tak więc dwie kosmetyczki z identyczną wartością pakietu mogą otrzymywać inne świadczenia. Mogą również inaczej alokować pozostałe wypłaty - podwyżkę wynagrodzenia można zamienić np. na jakieś dodatkowe świadczenie rzeczowe. Stworzenie systemu kafeteryjnego pozwala zaspokoić różne potrzeby pracowników. Pamiętajmy, że potrzeby pracowników kształtują się w zależności od wieku, indywidualnych preferencji czy też sytuacji rodzinnej. Może warto znaleźć swój sposób na zidentyfikowanie potrzeb naszych pracowników. Pomysłów może być z pewnością wiele i niekoniecznie muszą być kosztowne. Ważne tylko, by dostosować je do preferencji pracowników. Warto więc zawczasu rozdać pracownikom ankietę z otwartymi pytaniami: czego by oczekiwali w zamian za swoją pracę.

Atmosfera w miejscu pracy

Ważne jest, żeby w salonie panowała atmosfera przyjazna, która wpływać będzie motywująco na działania pracowników. Dlaczego jest to takie ważne? Otóż jeśli w salonie kosmetycznym relacje między pracownikami będą miały sformalizowany charakter, silniejsza będzie potrzeba bycia zauważonym. Jeśli pracownicy nie otrzymają wsparcia - choć na nie zasługują - ze strony przełożonych, to niewykluczone, że będą świadomie popełniać błędy, spóźniać się do pracy, działać niezgodnie z misją i celami salonu kosmetycznego, wywoływać intrygi i prowadzić gry psychologiczne. W ten sposób dojdzie do demotywacji pracowników. W salonie kosmetycznym, w którym właściciel zwraca uwagę jedynie na negatywne aspekty pracy pracowników, często dochodzi do sytuacji zapalnych, wymagających jego interwencji. Właściciel skupia się więc bardziej na gaszeniu takich pożarów niż na efektywnym planowaniu i delegowaniu zadań pracownikom.

Obalanie stereotypów

Motywowanie i udzielanie informacji zwrotnej, służącej tworzeniu relacji międzyludzkich i zwiększeniu efektywności pracowników, wzbudza u właścicieli salonów kosmetycznych wiele emocji, a ich opinie na ten temat są bardzo różnorodne. Można to zaobserwować podczas szkoleń w różnego typu salonach kosmetycznych. Jak w każdej grupie zawodowej, tak i w tej są osoby, które otwarcie wyrażają swoją pozytywną ocenę o działaniach podwładnych. Ale są i takie, które powstrzymują się od udzielania innym jakichkolwiek informacji zwrotnych bądź potrafią bardziej krytykować, niż chwalić.

Najpowszechniejsze stereotypy na temat motywacji pracowników:

  1. nie należy chwalić pracowników za wykonywanie pracy, jakiej się od nich oczekuje, bo dostają za to wynagrodzenie finansowe i to powinno im wystarczyć;
  2. nie ma sensu mówić pracownikom o tym, co jest oczywiste, np. że ktoś jest profesjonalną kosmetyczką, bo wszyscy dobrze o tym wiedzą;
  3. nie trzeba zbyt często pozytywnie oceniać ich pracy, bo poczują się zbyt pewnie i przestaną się starać;
  4. lepiej utrzymywać pracownika w niepewności co do opinii szefa na jego temat; udzielanie wielu pochwał może zmniejszyć autorytet przełożonego;
  5. pracownicy są w gruncie rzeczy leniwi i nie zależy im na pracy, trzeba więc dbać o dyscyplinę w zespole, kontrolować wykonywanie zadań przez podwładnych i nie kierować się żadnymi sentymentami;
  6. ludziom zależy tylko na pieniądzach, a jeśli ich nie otrzymają w postaci np. podwyżki, to raczej nikłe szanse, że będą bardziej umotywowani;
  7. sam mam tak dużo pracy i spraw do załatwienia, że nie mam czasu myśleć o tym, kto i jakiego wsparcia potrzebuje.

Tego typu stereotypowe opinie na temat motywowania pracowników mogą mieć poważne konsekwencje w podejściu do pracy i sposobie realizacji zadań przez podwładnych. Zgodnie bowiem z przekonaniem, że nie należy zbyt często chwalić pracowników, właściciel salonu koncentruje swoją uwagę bardziej na błędach, słabościach czy porażkach pracowników niż na ich osiągnięciach. Dysponując niepełnymi informacjami o swoich ludziach i nie weryfikując swojej opinii, przyczynia się w ten sposób do pojawienia się zachowań nieefektywnych i niezgodnych z celami salonu kosmetycznego. Takie postępowanie blokuje wprowadzanie zmian i uniemożliwia wykorzystanie potencjału pracowników. Pracownik salonu kosmetycznego oczekuje od właściciela salonu przede wszystkim pozytywnych informacji na temat jakości swojej pracy.

więcej w Cabines nr 20

mgr Katarzyna Świtalska
publikacje Cabines 20
do góry | powrót