Personel SPA

powrót

Marketing

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych elementów decydujących o sukcesie w branży SPA są kompetencje pracowników salonu. Poniżej prezentujemy opracowanie przygotowane na podstawie wykładu, który wygłosił Jean Eric Knecht, dyrektor szkoły Gontard Elegance International, podczas tegorocznych targów Mondial SPA&Beauté.
Biotechnologia
Personel SPA

Branża SPA cierpi na typową bolączkę każdej młodej gałęzi usług - brak dobrze wykształconej kadry, nieodpowiedni podział kompetencji oraz poważny niedostatek profesjonalnych ośrodków kształcenia. Zanim przejdziemy do omawiania tematu kształcenia personelu, należy najpierw dokonać analizy poszczególnych zawodów związanych z ośrodkami SPA. Spróbujemy sprecyzować, jakich kompetencji oczekujemy od osób zatrudnionych w tego typu ośrodkach i jak powinny być one podzielone. Można wyróżnić trzy profile zawodów SPA, które omówimy nieco szerzej.

Obsługa i pracownicy

Są to osoby mające bezpośredni kontakt z klientem. Aby zapewnić mu jak najwyższy poziom usługi, powinny posiadać różne kompetencje. Po pierwsze - zdolność komunikacji interpersonalnej. Oznacza to umiejętność przeprowadzenia rozmowy, odpowiedniego zachowania i - przede wszystkim - wsłuchania się w potrzeby klienta, a czasem nawet odgadnięcia tych potrzeb. Po drugie - wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie oferty zabiegów, najlepiej zdobytą podczas praktyki w ośrodku SPA. Pracownik taki powinien więc umieć określić oczekiwania klienta oraz ustalić odpowiedni program zabiegów, spełniający te oczekiwania, a nawet je wyprzedzający.

Menedżer SPA

Przede wszystkim pamiętajmy, że menedżer nie jest prorokiem, który sam będzie w stanie zapewnić realizację celów SPA. Nie na tym rzecz polega. Jego obowiązkiem jest przemyślany podział zadań między pracowników i utrzymywanie odpowiedniego poziomu motywacji. Menedżer musi również dbać o stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności obsługi klienta - zarówno swoich, jak i pozostałych pracowników. Jego zadaniem jest odpowiednie zarządzanie środkami i personelem, co oznacza między innymi serwis i wymianę urządzeń, zaopatrzenie w preparaty i rozdysponowanie środków finansowych. Menedżer zajmuje się personelem, stale dba o utrzymanie wysokiej jakości usług. Może ewentualnie zajmować się również obsługą klienta. Czuwa zarówno nad jakością sprzętu, jak i nad higieną.

Marketing SPA

Odpowiedni marketing to podstawa funkcjonowania każdej firmy na rynku. W przypadku salonu SPA łączy kompetencje handlowe, jak i kadrowe, skupiając cały personel ośrodka, nie tylko pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem. Marketing SPA jest odpowiedzialny za wypracowanie skutecznej strategii przyciągania klienteli oraz - co równie ważne - związanie z firmą klientów dotychczasowych.

Podział kompetencji

Najważniejsze jest zrozumienie, że jedna osoba nie może łączyć funkcji obsługi, menedżera i marketingu. Jeśli ta zasada nie będzie przestrzegana, czeka nas porażka. Każda funkcja ma podporządkowane sobie kompetencje, a każda umiejętność - swój zawód. Zrzucenie wszystkich obowiązków na jedną osobę sprawi, że żadna z funkcji nie będzie wypełniana właściwie. Należy więc z dużą uwagą określić zakres obowiązków i kompetencje danej profesji.

Dobór pracowników

Kandydaci na odpowiednie stanowisko w salonie SPA powinni posiadać dyplom kosmetyki profesjonalnej lub doświadczenie w zakresie obsługi klienta. Idealną sytuacją jest połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jeżeli myślimy przyszłościowo i zamierzamy inwestować w rozwój naszych pracowników, zadbajmy o ich znajomość języka angielskiego - spora część szkoleń prowadzona jest właśnie w tym języku. Znajomość języków obcych pozwala ponadto skierować ofertę do większej liczby potencjalnych klientów. Salon SPA to miejsce, w którym kontakt personelu z klientem ma ogromny wpływ na jakość samej obsługi. Ważne jest więc, aby osoby tam pracujące były po prostu miłe, ciepłe i sympatyczne - aby swoim zachowaniem potrafiły wytworzyć nastrój sprzyjający relaksowi i odprężeniu.

więcej w Cabines nr 19

Sandra Murzicz
publikacje Cabines 19
do góry | powrót