Motywowanie pracowników

powrót

Marketing

W codziennych problemach związanych z zarządzaniem firmą coraz częściej pojawia się termin „motywowanie”. Czy faktycznie jest to tak istotne zagadnienie, czy może jest to tylko objaw mody?
Muzyka relaksacyjna bez opłat ZAiKS
Motywowanie pracowników

Kijek czy marchewka?

Właściwe motywowanie pracowników decyduje nie tylko o sukcesie firmy, ale często o jej istnieniu. Od kierownictwa współczesnych organizacji wymagana jest znajomość praw rządzących zachowaniami ludzi i stosowanie właściwych bodźców zgodnie z zasadami psychologii. A wszystko to w celu podwyższania efektywności pracowników. Korzyści z takiego działania są obustronne: wydajniej pracujący człowiek przynosi wyższy zysk firmie, a jeżeli jest odpowiednio motywowany, wzrasta jego poczucie wartości i chęć pracy w zespole.

Motywacja jest swoistym stanem psychologicznym wpływającym na stopień zaangażowania się człowieka w daną sprawę. O tym, jak istotne jest motywowanie pracowników, może świadczyć chociażby to, że w teorii zarządzania funkcjonuje pojęcie kapitału motywacji, który obok kapitału wiedzy, umiejętności i zadań składa się na pojęcie kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Samo słowo motywacja pochodzi od łac. movere i oznacza zachęcanie, pobudzanie, wprawianie w ruch. Teoria zarządzania zasobami ludzkimi mówi, że motywowanie jest zestawem sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób.

Motywacja czy manipulacja

Można stwierdzić, że umiejętność właściwego motywowania pracowników jest bliska umiejętności manipulowania nimi. Przy czym słowo manipulacja należy tu rozumieć jako precyzyjne sterowanie zachowaniem innych ludzi, a nie wykorzystywanie tych osób w złych zamiarach. Słowem – jest to umiejętność właściwego stosowania bodźców w stosunku do pracowników.

W procesie kierowania firmą (czyli w procesie złożonym z planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działań) motywowanie stanowi jeden ze składników przewodzenia. Warto też przedstawić kilka głównych założeń dotyczących motywacji i właściwego motywowania. Otóż należy pamiętać, że motywowanie jest działaniem pozytywnym i ma pobudzać pracownika do zwiększonego wysiłku, a zarazem dawać mu poczucie satysfakcji z faktu, że jego działania zostały zauważone i docenione. Tak więc motywacja jest szalenie istotnym czynnikiem składającym się na efektywność pracy danej osoby; jest również swoistym narzędziem, za pomocą którego można sterować stosunkami pracy w firmie.

Jak motywować

To pytanie zasadnicze. Należy sobie zdać sprawę z jednej podstawowej rzeczy: każdy człowiek jest inny i nieco inne czynniki będą wpływać na pobudzenie jego aktywności zawodowej. Budowanie ścisłych schematów motywowania i wynagradzania jest skuteczne w przypadku dużych firm, gdzie wymagana jest precyzja przy określaniu ścieżki zawodowej, ale w przypadku małych (np. salonów kosmetycznych) takie ścisłe schematy są sztuczne. Nie oznacza to absolutnie, że nie powinny one funkcjonować! W małych firmach nie ma jednak potrzeby aż tak bardzo ich formalizować.

Ważne jest to, aby każdy pracownik miał świadomość kryteriów, którymi posługuje się przełożony w procesie motywowania. Chodzi o przejrzystość w działaniu kierownictwa i poczucie sprawiedliwości wśród pracowników. Nie może zaistnieć sytuacja, gdy będą oni mieli poczucie, że zasady motywowania i nagradzania są niejasne, że faworyzuje się poszczególnych pracowników. Takie działanie doprowadzi w krótkim czasie do rozbicia zespołu i jego demotywacji. A to wcześniej czy później odbije się na efektach działalności firmy.

więcej w Cabines nr 9

Grzegorz Rippel
publikacje Cabines 9
do góry | powrót