Zatrudnianie pracowników cz. 2

powrót

Marketing

Jeżeli po rozważeniu wszystkich za i przeciw zdecydowali się Państwo na zatrudnienie pracownika, to poniższe informacje będą bardzo pomocne w jego poszukiwaniach oraz w procesie rekrutacji.
Muzyka relaksacyjna bez opłat ZAiKS
Zatrudnianie pracowników cz. 2

„Dam pracę...”

Jak zatem zdobywać ludzi do pracy? Okazuje się, że zatrudnienie właściwej osoby, z odpowiednimi kwalifikacjami, odpowiedzialnej, punktualnej, a przy tym sympatycznej, jest bardzo trudne. Istnieje kilka sposobów poszukiwania pracowników. Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, nie ma idealnego rozwiązania, każde z nich niesie za sobą określone korzyści, ale zarazem także pewne zagrożenia. Trzeba więc dobrze się zastanowić, jaką metodę pozyskania pracownika zastosować w naszym wypadku. Bardzo dobrą i sprawdzoną metodą jest przyjęcie kandydata rekomendowanego przez innego pracownika. To powoduje swoistą zależność: rekomendujący czuje się odpowiedzialny za rekomendowanego, a ten z kolei czuje, że musi spełnić oczekiwania nie tylko szefa, ale również osoby dającej mu rekomendacje. To buduje zaufanie w zespole, a jednocześnie wpływa motywująco na pracowników. Nie do przecenienia jest fakt, że taki sposób rekrutacji nie wiąże się z kosztami. Do niekorzystnych zjawisk mogących się pojawić przy okazji zatrudniania przez ustną rekomendację ze strony dotychczasowych pracowników jest ryzyko tworzenia się wewnątrz firmy swoistych „grup adoracji”. Dobrzy znajomi czy krewni niekoniecznie muszą być dobrymi pracownikami. Taki sposób może też wywołać zaniepokojenie ze strony dotychczasowych pracowników i wpłynąć niekorzystnie na ich morale.

Inną możliwością poszukiwania pracowników są urzędy pracy. Trudno jednoznacznie wyrazić opinię na temat ich skuteczności w oferowaniu pracy dla ludzi z branży kosmetycznej. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest to, że jest to usługa bezpłatna, a zarazem zapewnia dostęp do pracowników rynku lokalnego. Niestety, trudno liczyć w takim wypadku na pozyskanie osoby z wysokimi kwalifikacjami. Z pewnością jest to dość interesująca propozycja, jeżeli chcemy zatrudnić np. absolwenta.

Znacznie skuteczniejsze pod tym względem są ogłoszenia prasowe, przy czym chodzi tutaj o pisma branżowe, w których umieszczone są ogłoszenia osób zarówno szukających pracy w swoim zawodzie, jak i osób chcących zatrudnić personel. Do największych zalet tego rozwiązania należy możliwość dotarcia do szerokiego grona potencjalnych kandydatów na konkretnym rynku pracy. Jeżeli decydujemy się na to rozwiązanie, zadbajmy, aby nasze ogłoszenie było starannie przygotowane. Trzeba pamiętać, że stanowi ono swoistą wizytówkę firmy. W takim ogłoszeniu powinno się znaleźć kilka elementów: nazwa stanowiska, krótka charakterystyka czynności wymaganych na tym stanowisku, korzyści związane z pracą na tym stanowisku, lokalizacja miejsca pracy, typ poszukiwanej osoby (i to zarówno jeśli chodzi o kwalifikacje, jak i cechy charakteru) oraz wymagane dokumenty i metody składania tych dokumentów. Ciągle niedocenianym źródłem pozyskiwania cennych pracowników jest poszukiwanie takich osób w szkołach (m.in. liceach kosmetycznych); na przykład osoba pracująca w szkole kosmetycznej prowadzi równocześnie zakład kosmetyczny i ma możliwość obserwacji postępów poszczególnych osób, które w przyszłości będzie mogła zatrudnić.

CV, list motywacyjny...

Jak zatem proponować zgłaszanie wniosków o przyjęcie do pracy? Istnieje tutaj kilka możliwości, aczkolwiek specyfika branży wymusza zastosowanie swoistego sita w procesie zatrudniania. Tak więc niezależnie od tego, czy kandydat do pracy zgłasza swoją kandydaturę drogą listową (przysyłając standardowe curriculum vitae ze zdjęciem i list motywacyjny), czy też w odpowiedzi na ogłoszenie robi to telefonicznie, to i tak kolejnym etapem jest bezpośrednia rozmowa. W trakcie tej rozmowy kandydat prezentuje swoje możliwości i oczekiwania, ale to samo robi także potencjalny pracodawca. Można w ten sposób skonfrontować ze sobą oczekiwania obu stron. Ważne jest, i warto to wcześniej kandydatowi zgłosić, aby na takie spotkanie przyniósł pisemne rekomendacje lub przynajmniej listę osób (z ich numerami telefonów) mogących takich rekomendacji udzielić. Dajemy wtedy wyraźny sygnał, że oczekujemy od kandydata prawdomówności i wiarygodnych informacji na temat jego przeszłości zawodowej (jeżeli jest to początek kariery zawodowej kandydatki, możemy skontaktować się np. z salonem kosmetycznym, w którym odbywała ona swoje staże czy praktyki zawodowe).

więcej w Cabines nr 8

Grzegorz Rippel
publikacje Cabines 8
do góry | powrót