Sprawdź rentowność swojego ośrodka SPA

powrót

Marketing

Od wielu lat Isabelle Jouneau słuchała o odprężeniu i dobrym samopoczuciu osiąganym dzięki zabiegom wodnym i manualnym technikom relaksacyjnym... Aż do dnia, kiedy odkryła talasoterapię. Od tej pory wiedziała, że nie spocznie, póki nie stworzy ośrodka, w którym mogłaby wykonywać zabiegi. Z jednej strony obawiała się tego przedsięwzięcia, ponieważ nie miała doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z drugiej – miała ochotę podjąć wyzwanie.
Kosmetolog - zabiegi
Sprawdź rentowność swojego ośrodka SPA

P raca, którą trzeba było wykonać, była długotrwała i trudna, pełna problemów administracyjnych – zdobycie lokalu, opracowanie koncepcji... Po dwóch latach wysiłków, w listopadzie 2002 roku, „Côté Spa” otwarło swe podwoje w zielonej okolicy miasteczka Redon w Bretanii. Ośrodek ma powierzchnię 300 metrów kwadratowych, jest bardzo komfortowy i przestrzenny. Philippe Jouneau opracował plan budowy, urządzenie pomieszczeń, wystrój, elementy tworzące odpowiednią atmosferę.

Po sześciu miesiącach działalności Isabelle stwierdziła spadek liczby odwiedzin i we wrześniu 2003 roku zdecydowała się zapisać na kurs zarządzania i marketingu, gdzie poznawała czynniki decydujące o powodzeniu, ale też zagrożenia w tworzeniu centrum odnowy biologicznej i kosmetyki.

Wspólnie prześledzimy teraz etapy zakładania przedsiębiorstwa.

Plan

Przede wszystkim należy sprawdzić wykonalność projektu, badając rynek. Gwarantuje to zdobycie przydatnej w dalszych etapach wiedzy i kalkulację ryzyka. Pozwoli ponadto:

  • wyznaczyć rejon działania
  • ocenić potencjał klientów, ich możliwości zakupowe, ich nawyki konsumenckie i dane ekonomiczne na temat grupy docelowej
  • poznać ośrodki już istniejące oraz ich pomysły pod kątem przyszłej konkurencji
  • stworzyć dobry plan działania
  • znaleźć współpracowników: partnerów, dostawców, specjalistów od przepisów, którzy będą prawdziwymi sprzymierzeńcami.

Podsumowanie udogodnień i przeszkód, silnych i słabych punktów pomoże w podjęciu decyzji i pozwoli opracować nowatorski projekt; na tym etapie przydatna będzie pomoc specjalisty, która pozwoli uniknąć nieprzemyślanych decyzji.

Wynik działań na tym etapie oszacowany po ich zakończeniu: zaspokojenie potrzeb klientów, zatem działanie okazało się dostosowane do popytu, co przełożyło się na zwiększenie sprzedaży o ponad 50%.

Dostępność środków wystarczających na utrzymanie ośrodka przez dłuższy czas. Następnie należy opracować plan finansowy. Ośrodek SPA to duża inwestycja; często trzeba wziąć kredyt, który potem należy spłacić, trzeba opłacić personel, zapłacić za materiały i sprzęt. Konieczne jest więc wykonanie biznesplanu na 3-5 lat, by mieć gwarancję, że dochody z działalności będą wyższe niż wydatki.

Elementy te – oszacowanie wyników, plan finansowy – pozwolą między innymi ustalić ceny (czyli zdolności nabywcze przewidywanej klienteli), a także określić, jaki dochód będzie konieczny, żeby zwróciły się poniesione koszty i kiedy to nastąpi. Warto poszukać pomocy przy tworzeniu biznesplanu, ale kiedy w grę wchodzi kredyt bankowy, to właściciel musi udowodnić kredytodawcy rentowność przedsięwzięcia. Odpowiedni specjalista pomoże również w określeniu podstawowych wskaźników jakościowych i ilościowych, które pozwolą dobrze kierować ośrodkiem. Rezultat działań na tym etapie: wzrost sprzedaży (bez utraty klientów) oraz dochód. Znaczne zmniejszenie zapasów produktów w gabinecie. Kosmetyczka sama przygotowuje i dostarcza wszystkie składniki potrzebne do zabiegów.

więcej w Cabines nr 7

Madeleine Jaffré
publikacje Cabines 7
do góry | powrót