Procedury i metody lipolizy cz.1

powrót

Fizjologia

W niniejszym artykule prezentujemy bardziej biochemiczne i metaboliczne podejście do tematu adipocytów i możliwych działań nasilających lipolizę. Potraktujemy tu komórki tłuszczowe jako podstawowe ośrodki energetyczne organizmu.
Muzyka relaksacyjna bez opłat ZAiKS
Procedury i metody lipolizy cz.1

Zanim podejmiemy ten złożony temat, dobrze byłoby przypomnieć nieco wiadomości z histologii i fizjologii tkanki tłuszczowej.

Histologia tkanki tłuszczowej

Należy pamiętać, że adipocyty wraz z wątrobą stanowią bardzo ważne ośrodki energetyczne organizmu. Tkanka tłuszczowa embriologicznie wywodzi się z komórek mezenchymalnych (pochodzących z mezodermy), które różnicują się na preadipocyty. Adipocyty rozwijają się z preadipocytów, z których część pozostaje w rezerwie przez całe życie. Dla hiperplazji (rozrostu) adipocytów kluczowe są trzy okresy rozwoju:

  • ostatnie trzy miesiące ciąży (wpływ na płód)
  • pierwszy rok życia
  • okres poprzedzający pokwitanie.

Tkanka tłuszczowa jest tkanką łączną, w której adipocyty stanowią większość i która stanowi jedną z najważniejszych rezerw energetycznych organizmu. Zgodnie z definicją tkanka łączna składa się z komórek, włókien i istoty podstawowej. Wszystkie włókna i istota podstawowa stanowią macierz tkanki łącznej. Tkanka ta pełni liczne funkcje: podporową, troficzną i obronną organizmu.

Tkanka tłuszczowa zorganizowana jest w „zraziki” odseparowane od siebie przegrodami z luźnej tkanki łącznej, szczególnie w częściach ciała często poddawanych naciskowi. Zraziki zawierają adipocyty, sferyczne komórki o wymiarach 100–120 μm. Cytoplazma w tych komórkach jest zajęta przez ogromną lipidową wodniczkę. Reszta peryferyjnej cytoplazmy ograniczona jest błoną cytoplazmatyczną i znajduje się w niej odsunięte na obrzeża jądro. Zawiera też aparat Golgiego, retikulum endoplazmatyczne ziarniste, retikulum endoplazmatyczne gładkie i mitochondria.

Adipocyt posiada liczne receptory α i β oraz steroidowe. Receptory α, bardzo wrażliwe na insulinę, odpowiadają za lipogenezę, podczas gdy receptory β są lipolityczne.

Rozłożenie tkanki tłuszczowej w ciele uwarunkowane jest przede wszystkim hormonalnie i stanowi drugorzędną cechę płciową: u dzieci aż do pokwitania warstwa tłuszczu rozłożona jest równomiernie na całym ciele; u osób dorosłych jej rozkład zmienia się zależnie od płci. U mężczyzn tłuszcz gromadzi się głównie na karku, mięśniu trójgłowym i tricepsach, natomiast u kobiet – przede wszystkim na klatce piersiowej, na brzuchu i na pośladkach oraz na przednich częściach ud. Mówi się więc o gynoidalnym lub androidalnym sposobie rozkładu tłuszczu. Przy czym kobiety dużo łatwiej magazynują tłuszcz (mają go dwukrotnie więcej niż mężczyźni, szczególnie na dolnych częściach ciała).

Rodzaje tkanki tłuszczowej

Istnieją dwa rodzaje tkanki tłuszczowej: brunatna i żółta (biała). U dorosłych występuje głównie tkanka żółta.

Żółta tkanka tłuszczowa

Stanowi ona od 15 do 20% masy ciała dorosłej osoby. Tkanka ta ma dwie odmiany, zależnie od funkcji, jakie pełni.

więcej w Cabines nr 64

Stéphane Astié
publikacje Cabines 64
do góry | powrót