Przyjazna kosmetyka

powrót

Wywiad

Jednym z czynników decydujących o sile i skuteczności branży jest umiejętność jej członków do organizowania się i współpracy na rzecz wspólnego dobra. Nie inaczej jest w przypadku branży kosmetycznej – dlatego warto się przyglądać wszelkim inicjatywom, które do tego zmierzają. Jedną z nich jest działalność Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”. O celach stowarzyszenia i działaniach przez nie podejmowanych rozmawiamy z sekretarzem i członkiem zarządu, panem Marcinem Łyjakiem.
Muzyka relaksacyjna bez opłat ZAiKS
Przyjazna kosmetykaMarcin Łyjak

Cabines - Jak zaczęła się historia Stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka, jakie cele przyświecały jego założeniu?

Marcin Łyjak: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” nie powstało „przy zielonym stoliku”. W 2009 r. kilkanaście doświadczonych osób, które dostrzegały potrzebę integracji środowiska i chciało zaangażować swoje siły w realizację działań na rzecz branży kosmetycznej, założyło organizację.

Cabines - coś na temat szkoleń i sympozjów naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie. Jakie cele przyświecają tym przedsięwzięciom, co decyduje o ich wyjątkowości?

M.Ł.: Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności członków oraz osób tym zainteresowanych. Z tego założenia zrodziła się idea organizowania sympozjów i szkoleń. We wrześniu bieżącego roku odbędzie się już piąte Sympozjum Kosmetologiczne. To najważniejsze wydarzenie w całorocznym życiu Stowarzyszenia. Przygotowując sympozja, Stowarzyszenie realizuje jeden z podstawowych celów, jakim jest systematyczna edukacja kosmetologów i kosmetyczek, które mają już duże doświadczenie w pracy zawodowej. Nie znaczy to, że nie zapraszamy młodszych koleżanek, które dopiero zaczynają swoją karierę – zapraszamy je jak najbardziej. Sympozjum tym się wyróżnia spośród innych imprez na rynku, że składa się wyłącznie z części wykładowej, a pozbawione jest części komercyjnej, wystawienniczej. Taka formuła została świadomie obrana już na początku i konsekwentnie się jej trzymamy. Sympozjum dzięki temu jest niezależne od sponsorów, marek, produktów. Cechuje go bardzo wysoki poziom merytoryczny – naukowy. Tematyka sympozjum, poza zagadnieniami typowo merytorycznymi, obejmuje także m.in. kwestie motywacji, ochrony prawnej, umiejętności sprzedażowych itp. To także okazja do wymiany doświadczeń. Wykładowcami sympozjum są znakomici polscy eksperci, profesorowie, doktorzy, trenerzy biznesowi, a także doświadczeni praktycy przy fotelu. Po każdej edycji napływają do organizatorów podziękowania, świadczące o olbrzymiej satysfakcji uczestników z możliwości udziału w imprezie o tak wysokich walorach naukowych i o tak znakomitej atmosferze. Sympozjum ma charakter kameralny – uczestniczy w nim zazwyczaj grupa do 100 osób. W tym roku zapraszamy do Kalisza 6–7 września. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Cabines - To niejedyne działania edukacyjne podejmowane przez Stowarzyszenie...

M.Ł.: Przyjazna Kosmetyka patronuje Collegium Cosmeticum: jest to roczne ekskluzywne studium kształcenia kosmetologów i kosmetyczek, adresowane do osób z minimum 5-letnim stażem pracy. Celem jest intensywne dokształcanie z zakresu najnowocześniejszych osiągnięć kosmetologii, zdobycie wiedzy teoretycznej i – co najważniejsze – praktycznej, niezbędnej do uzyskania najwyższych standardów pracy w zawodzie kosmetologa i kosmetyczki. Cykl nauki to dwudniowe, comiesięczne zjazdy – osiem zjazdów w ciągu roku. Tematyka Collegium obejmuje zagadnienia dermatologii, chemii kosmetyków, rewitalizacji skóry, holistyki, ekonomii, marketingu, prawa, psychologii, podologii, trychologii i – co niezmiernie ważne – stosowanie aparatury w nowoczesnym gabinecie. Forma pracy Collegium to wykłady oraz warsztaty praktyczne w 6–8-osobowych grupach. Systematycznie odbywają się także szkolenia z zakresu najnowocześniejszych metod kosmetycznych stosowanych w gabinetach, marketingu i zagadnień prawnych w branży kosmetycznej.

Cabines - Jednym z najbardziej rozpoznawalnych aspektów działalności Stowarzyszenia jest certyfikacja salonów kosmetycznych. Jakie kryteria musi spełnić salon, by otrzymać Certyfikat Jakości?

M.Ł.: Dlaczego Certyfikat Jakości? Ponieważ chcieliśmy dać klientkom i klientom końcowym narzędzie do rozpoznania tych gabinetów, które oferują usługi na najwyższym poziomie. Aby starać się o nadanie certyfikatu, gabinet musi istnieć na rynku minimum 36 miesięcy. Musi posiadać także stacjonarną siedzibę. Osoby wykonujące usługi muszą posiadać odpowiednie wykształcenie, wiedzę i uprawnienia. Certyfikacji podlegają kwalifikacje pracowników (udokumentowane uprawnienia zawodowe), kompleksowość i jakość świadczonych usług (system kontroli jakości, wypracowane sposoby satysfakcjonowania klienta, systemy szkoleń, rekomendacje i referencje od klientów, odpowiednia ilość i odpowiednie wyposażenie pomieszczeń zabiegowych), strategia marketingowa i standardy higieniczne. W tym roku wręczonych zostanie kolejnych pięć Certyfikatów Jakości „Przyjazna Kosmetyka”. Tym samym liczba gabinetów, które pomyślnie przeszły proces certyfikacji, wyniesie 13.

Cabines - Jakie korzyści dla gabinetu wiążą się z przyznaniem certyfikatu?

M.Ł.: Korzyści z przyznania certyfikatu to przede wszystkim prestiż i satysfakcja oraz reklama w ramach kampanii certyfikatu. Niedawno w „Urodzie” przedstawiane były korzyści dla klienta z korzystania z usług w gabinetach certyfikowanych; podane były także adresy wszystkich gabinetów, które posiadają certyfikat jakości. Dane salonu umieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia, salon dostaje również możliwość wykorzystania znaku graficznego certyfikatu. Sama procedura przyznawania jest pomocna w kontroli i dyscyplinowaniu personelu, to również swoisty zewnętrzny audyt posiadanych procedur. Gabinety, które przeszły certyfikację, potwierdzają, że było to znakomite posunięcie: wzrosła liczba nowych klientów, certyfikacja znakomicie wpłynęła też na personel – zwiększyło się zaangażowanie terapeutów i recepcji, wzrósł prestiż gabinetów na rynkach lokalnych, media lokalne chętnie publikowały na swoich łamach informacje o certyfikacji gabinetów

Cabines - Jak z punktu widzenia działalności Stowarzyszenia wygląda stan wiedzy branży kosmetycznej w Polsce? Czy właściciele i pracownicy salonów są wystarczająco wyedukowani, czy może jeszcze są na tym polu spore braki i potrzeba ich nadrobienia?

M.Ł.: Branża kosmetyczna w Polsce nie jest środowiskiem jednolitym. Duża grupa właścicieli i pracowników to osoby bardzo dobrze przygotowane merytorycznie, z dyplomami uczelni wyższych, po wielu kursach, szkoleniach, warsztatach – stale się rozwijające. Właśnie tacy ludzie stworzyli nasze Stowarzyszenie. Wiele osób pyta nas: jak osiągnąć sukces w tej branży? Odpowiadamy, opierając się na własnych doświadczeniach: podstawą sukcesu jest inwestowanie w jakość usług. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest ustawiczne pogłębianie wiedzy, rozwój umiejętności, poszerzanie oferty zabiegowej, otwarcie na nowości, znajomość zagadnień ekonomicznych i prawnych. Osoba prowadząca gabinet czy pracująca z klientem musi być przede wszystkim ekspertem i autorytetem – wtedy cena zabiegu schodzi na drugi plan, ponieważ klienci gabinetu oczekują przede wszystkim profesjonalizmu i obsługi wysokiej jakości. Dlatego właśnie ustawiczne kształcenie jest jednym z najważniejszych celów naszego Stowarzyszenia.

więcej w Cabines nr 65

Rozmawiał:
Michał Domański
publikacje Cabines 65
do góry | powrót