Słownik higieny w salonie kosmetycznym cz.1

powrót

Higiena

W poprzednich numerach zaprezentowaliśmy Państwu cykl artykułów dotyczących szeroko pojętego utrzymania higieny w salonie kosmetycznym. Cykl będzie oczywiście kontynuowany. Tymczasem, w ramach podsumowania i usystematyzowania wiedzy zawartej w poprzednich publikacjach, zapraszamy do lektury pierwszej części Słownika higieny, w którym skrótowo przedstawimy najważniejsze zagadnienia związane z tym tematem.
rejuvi cosmetics
Słownik higieny w salonie kosmetycznym cz.1© eillen1981 - Fotolia

Autoklaw

Potoczna nazwa sterylizatora ciśnieniowo- parowego. Czynnikiem sterylizującym jest w nim wilgotne ciepło – para wodna o temperaturze 121 bądź 134 st. C, zapewniającej zniszczenie białek wszelkich drobnoustrojów i tym samym ich całkowitą eliminację Autoklaw, aby go dopuszczono do sprzedaży i użytkowania, powinien posiadać certyfikat CE oraz być wyprodukowany zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 13060 dotyczącej małych sterylizatorów parowych.

Ayliffe’a schemat

Technika mycia rąk zalecana do stosowania w miejscach, gdzie wymagana jest jałowość dłoni. Mycie podzielone jest tu na etapy, z których każdy obejmuje 5 ruchów „tam i z powrotem”, a czas trwania czynności to minimum 1 minuta. Technika ta gwarantuje, że podczas mycia nie zostanie pominięty żaden fragment dłoni, a efekt będzie zadowalający z higienicznego punktu widzenia.

Bakterie chorobotwórcze

Bakterie wywołujące u ludzi określone schorzenia. W gabinecie kosmetycznym wśród bakterii stanowiących zagrożenie dla klientów i personelu wymienia się najczęściej gronkowce (złocisty skórny), paciorkowca ropnego, pałeczkę ropy błękitnej i pałeczkę okrężnicy. Oczywiście lista zagrożeń jest dłuższa. Sposoby zapobiegania zakażeniom to mycie, dezynfekcja, sterylizacja, używanie rękawiczek ochronnych i sprzętu jednorazowego.

Dekontaminacja

Proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych. Obejmuje mycie, dezynfekcję i sterylizację. Każdy z tych etapów jest równie ważny i w wielu przypadkach wzajemnie się uzupełnia. W wyniku dekontaminacji wszelkie powierzchnie w salonie oraz narzędzia stają się biologicznie bezpieczne zarówno dla personelu, jak i klienta.

Dezynfekcja

Czynności mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów, które mogą znajdować się na narzędziach, akcesoriach i powierzchniach. W gabinecie kosmetycznym stosowana jest dezynfekcja chemiczna za pomocą specjalistycznych preparatów biobójczych. W wyniku dezynfekcji niszczone są formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie formy przetrwalnikowe, tzw. spory. Do dezynfekcji należy wybierać preparaty o działaniu bakterio-, grzybo- i wirusobójczym (przede wszystkim wobec wirusów WZW typu B i C i HIV). Produkty muszą być zarejestrowane zgodnie z najnowszymi wymaganiami Unii Europejskiej i Polski w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

więcej w Cabines nr 69

Michał Domański
publikacje Cabines 69
do góry | powrót