Składniki hamujące starzenie się włókien skóry cz. 2

powrót

Kosmetologia

Czynniki środowiskowe, dziedzictwo genetyczne, mimika, której twarz podlega każdego dnia, promienie słońca, grawitacja... Te czynniki prowadzą do szybszego starzenia się skóry. Laboratoria kosmetyczne nieustannie badają nowe możliwości, by zapobiegać objawom tego procesu.
Biotechnologia
Składniki hamujące starzenie się włókien skóry cz. 2

Resweratrol

Działanie resweratrolu: przeciwrodnikowe, przeciwutleniające, przeciwzapalne, przedłużające życie. Resweratrol – jak wszystkie polifenole – posiada fenolowe grupy hydroksylowe Ar-OH, mogące dostarczać wodór rodnikom nadtlenkowym L-OO i tym samym neutralizować je do formy wodorotlenków L-OOH.

Resweratrol jest silnym przeciwutleniaczem, chociaż w porównaniu z innymi przeciwutleniaczami – zależnie od przyjętej metody porównawczej – jego siła plasuje się na równi z witaminą E. Z innych flawonoidów silniejsze są katechol i kwercetyna. Przeciwutleniające działanie wina należałoby więc przypisać raczej ogólnie flawonoidom i kwasom fenolowym, a nie resweratrolowi, bo jest go w winie bardzo niewiele (0,1–10 mg/l w porównaniu z 1000–3000 mg/l innych flawonoidów).

Właściwości przeciwzapalne resweratrolu zostały dowiedzione w 1997 r. w wyniku eksperymentów na myszach. Zaobserwowano, że resweratrol może redukować obrzęk łapy myszy, działając na poziomie prostaglandyn. Prostaglandyny i tromboksany są lipidowymi mediatorami stanu zapalnego, pochodnymi kwasu arachidonowego.

Przedłużanie życia

Kiedy komórka drożdży (Saccharomyces cerevisiae) dzieli się, można odróżnić komórkę-matkę od komórki- córki, która jest mniejsza, i w ten sposób obliczyć liczbę możliwych podziałów komórki-matki aż do jej śmierci. Podczas gdy średnia długość życia dzikich drożdży wynosi 21 generacji, długość życia drożdży z resweratrolem wprowadzonym w środowisko życia wynosi 37,5 generacji, czyli wzrasta o 70%.

Naukowcy natychmiast próbowali zaobserwować, czy ten efekt może przypominać inny, dobrze znany mechanizm przedłużania długości życia przez ograniczenie podaży pożywienia (ograniczanie kaloryczności posiłków). Wiadomo od lat 30., że najprostszym i najskuteczniejszym sposobem przedłużenia życia zwierzęcia jest ograniczenie przyjmowanych kalorii o 30–40%. Pozwala to zwierzęciu żyć w lepszym zdrowiu i dłużej. Ten dobroczynny efekt ograniczania kalorii (bez niedożywienia jednak) został zaobserwowany u tak zróżnicowanych gatunków jak muszki, robaki czy gryzonie. Dowiedziono, że redukując stężenie glukozy w środowisku kultury drożdży z 2% do 0,5%, można przedłużyć ich życie, usprawnić oddychanie i pobudzić gen Sir2. Z kolei kiedy uszkodzi się gen Sir2, restrykcja kaloryczna nie powoduje przedłużenia życia. Mechanizm działania ograniczania kaloryczności posiłków można by więc podsumować następująco: aktywacja mitochondriów, aktywacja SIR2 - przedłużenie życia.

Dowiedziono, że resweratrol nie tylko najbardziej przedłuża życie drożdży, ale też najlepiej pobudza SIR2.

Proteina SIR2, która należy do rodziny białek przeciwstarzeniowych (sirtuin), posiada u ssaków odpowiednik SIRT1. Sirtuiny są enzymami zdolnymi do deacetylacji białka i przedłużania tym samym życia komórek.

więcej w Cabines nr 70

Stéphane Astié
publikacje Cabines 70
do góry | powrót