Pracować zdrowo

powrót

Masaż

W każdym zawodzie niezwykle istotne jest przestrzeganie przepisów BHP, by móc pracować bezpiecznie, bez narażania własnego zdrowia i życia. W zawodzie fizjoterapeuty i masażysty dodatkowo należy zwrócić uwagę na ergonomię, pracować tak, by w przyszłości nie potrzebować pomocy kolegów po fachu.
rejuvi cosmetics
Pracować zdrowo© sylv1rob1 - Fotolia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ze względu na bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem w trakcie wykonywania pracy masażysta i fizjoterapeuta dla bezpieczeństwa własnego oraz klienta jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP. Prawidłowy przebieg pracy w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu, wyposażonym w niezbędne elementy i urządzenia to podstawa w tym zawodzie.

Gabinet masażysty

Gabinet do masażu powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 15 m², sprawnie działającą wentylację mechaniczną, umożliwiającą wymianę powietrza, oraz wentylację naturalną, poprzez wyposażenie w okno, które powinno zapewniać w każdym momencie oświetlenie naturalne. W przypadku gabinetów, w których prowadzone są rytuały i masaże relaksacyjne, zdarza się, że okna są czasowo, ale nie na stałe przysłonięte. Prawidłowe oświetlenie pomaga w dokładnych oględzinach skóry osoby masowanej. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek procedury powinniśmy wyeliminować czynnik ryzyka, którym są choroby skórne, mogące stanowić zagrożenie chorobowe dla masażysty. Gabinet powinien być wyposażony w umywalkę z ciepłą wodą bieżącą oraz dozownik z mydłem i papierem jednorazowym. Masażysta jest zobowiązany do przestrzegania higieny rąk; dokładne mycie przed przystąpieniem do masażu i po jego zakończeniu jest podstawowym obowiązkiem. Przy gabinecie powinien znajdować się prysznic, dający klientom możliwość skorzystania z niego. Dla odpowiedniej higieny każda osoba masowana powinna otrzymać jednorazowe klapki i bieliznę. W gabinecie powinny znajdować się osobne pojemniki/szafki na ręczniki czyste i brudne. Obowiązkiem masażysty jest również wymiana ręczników po każdym zabiegu. Gabinet powinien być wyposażony w stół do masażu z możliwością regulacji wysokości oraz ruchomym taboretem. Wszelkie atrybuty masażysty, jak: kamienie wulkaniczne, muszle, wałki itp. powinny być po każdym zabiegu dokładnie myte i dezynfekowane.

Zabiegi fizykalne – podstawowe zasady bezpieczeństwa

W salonach SPA i odnowy biologicznej coraz częściej klienci mogą korzystać z terapii na bazie zabiegów fizykalnych: laseroterapii, ultradźwięków, elektroterapii czy krioterapii. Obsługa urządzeń do fizykoterapii wymaga odpowiednich kwalifikacji. Posiadają je dobrze wykształceni fizjoterapeuci oraz kosmetyczki, natomiast można rozróżnić cel ich wykorzystania. Zabiegi fizykalne wykonywane przez fizjoterapeutów mają zazwyczaj charakter leczniczy i często są uzupełnieniem terapii manualnej. Kosmetyczki natomiast wykorzystują ten dział medycyny w celach kosmetyczno-estetycznych. Dla obydwu zawodów wykorzystujących zabiegi fizykalne, czyli bazujące na metodach fizycznych, podstawą jest zachowanie szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa w trakcie użytkowania urządzeń. Niejednokrotnie nieprawidłowe użytkowanie i pomijanie podstawowych zasad fizykoterapii doprowadziło do poważnych urazów i uszczerbków na zdrowiu u osób wykonujących zabieg, jak również u odbiorców tych działań. Fundamentalną zasadą przed wykonywaniem zabiegów fizykalnych jest wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań. Przeciwwskazaniami bezwzględnymi są: choroba nowotworowa, ciąża, infekcje, ostre stany zapalne, gorączka, przerwanie ciągłości skóry w miejscu aplikacji, niewydolność krążeniowa, zmiany miażdżycowe, tętniaki, choroby zakaźne, zakrzepy, obrzęki niewiadomego pochodzenia. Warto w tym celu wykonać szczegółowy wywiad z klientem przed zabiegiem. Każdorazowo przed zabiegiem fizjoterapeuta czy kosmetyczka są zobowiązani do sprawdzenia stanu technicznego urządzenia oraz jego elementów (głowice, elektrody); jeżeli coś budzi naszą wątpliwość – nie używamy aparatu. W gestii szefostwa oraz pracowników jest dopilnowanie, aby każde urządzenie posiadało ważny paszport techniczny. Aparaty muszą być regularnie serwisowane i sprawdzane pod kątem prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Każdorazowo należy sterylizować odpowiednimi środkami dezynfekującymi te części aparatu, które mają bezpośredni kontakt ze skórą pacjenta/klienta (głowica aparatu do ultradźwięków, aplikator lasera, elektrody). Należy pamiętać również o zachowaniu odpowiedniej czystości leżanek oraz wałków, trójkątów, zagłówków itd. Przed i po kontakcie z klientem należy umyć i odkazić ręce. W przypadku zabiegów jonoforezy czy fonoforezy należy zawsze stosować rękawiczki ochronne, aby wyeliminować bezpośredni kontakt z lekiem. Dobrą praktyką przed wykonaniem zabiegu jest poinformowanie klienta, jaki jest jego cel, co może odczuwać w trakcie zabiegu, z jakimi niepożądanymi reakcjami może się spotkać po jego zakończeniu. Należy przestrzec pacjenta, aby w trakcie zabiegu samodzielnie nie zmieniał ustawień aparatu bądź aplikatorów.

więcej w Cabines nr 70

Anna Rutkowska
publikacje Cabines 70
do góry | powrót