Kolagen – elastyczne rusztowanie skóry

powrót

Skóra

Etymologia słowa „kolagen” (z greckiego: kolla – klej i sufiks -gen wskazujący na znaczenie „generujący”) doskonale oddaje funkcję tego podstawowego składnika skóry, który zapewnia jej spoistość, odporność i elastyczność.
muzyka relaksacyjna bez opłat ZAiKS

Kolagen jest włóknistą glikoproteiną obecną we wszystkich strukturach ciała: skórze, chrząstkach, ścięgnach, wiązadłach i tkance łącznej. Stanowi 30-35% ogółu białek w organizmie ludzkim i zapewnia odporność, elastyczność oraz regenerację wszystkim tkankom, w których się znajduje. Istnieje kilka typów kolagenu – I, II, III, IV, V... – każdy jest obecny w konkretnych tkankach i posiada specyficzne właściwości. W skórze dominuje kolagen typu I, zaś typ III stanowi mniejszy procent.

Kolagen skórny

Kolagen stanowi znaczną większość struktury skóry właściwej. Fibroblasty syntetyzują bazową molekułę, tropokolagen, prekursor przyszłego kolagenu. Składa się on z trzech łańcuchów złożonych z kilkuset aminokwasów zwiniętych w helisę. Główne aminokwasy tworzące owe łańcuchy to: prolina, hydroksyprolina, arginina, lizyna, glicyna... Razem z elastyną i innymi białkami kolagen, mający postać włókien, tworzy macierz pozakomórkową tkanki łącznej.

Degeneracja kolagenu spowodowana starzeniem

Począwszy od 25. roku życia kolagen skórny ulega degeneracji; proces ten przyspiesza po przekroczeniu czterdziestki – utrata kolagenu wynosi od tego momentu około 1% rocznie.

Co więcej, z czasem interakcje między fibroblastami a kolagenem ulegają osłabieniu; pociąga to za sobą dezorganizację i rozluźnienie sieci skórnej. Równocześnie kolagen starzejącego się organizmu ulega sklejaniu poprzez mechanizm tworzenia „mostów”, pociągając za sobą sztywnienie tych włókien: zjawisko to nosi nazwę glikacji.

Brak kolagenu i jego degeneracja powodują powstawanie zmarszczek, utratę zwartości i blasku skóry, sprzyjają tez powstawaniu brunatnych plam. Zmiany te nasilają się po 45. roku życia.

Do naturalnych procesów starzenia dochodzą takie czynniki jak: tytoń, alkohol, zanieczyszczenie powietrza, stres, niektóre leki oraz infekcje. Mogą one wpływać hamująco na produkcję kolagenu, pogłębiając jeszcze proces starzenia się skóry.

więcej w Cabines nr 60

Anne Sophie Gamelin
publikacje Cabines 60
do góry | powrót