Rozmowa kwalifikacyjna Poszukiwany kompetentny pracownik… cz. 1

powrót

Zarządzanie

Znalezienie dobrego pracownika najczęściej kojarzy się z przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej. To jednak powinien być efekt końcowy naszych starań o pracownika. Wielokrotnie w naszych rozmowach z przedsiębiorcami słyszymy o sytuacjach, w których cały proces rekrutacji i selekcji opiera się na założeniu, że „gdy kandydat przyjdzie, to trochę z nim porozmawiamy”. Gdy się „dobrze sprzeda”, to go zatrudnimy. Czasami przygotowując się do rekrutacji, nasi rozmówcy wspierają się zasobami internetu, szukając zestawów ciekawych i zaskakujących pytań dla kandydatów. Czy tego typu działania to faktycznie dobry sposób na wzmocnienie szeregów pracowniczych o rzetelną i odpowiedzialną osobę?
Biotechnologia
Rozmowa kwalifikacyjna Poszukiwany kompetentny pracownik… cz. 1© contrastwerkstatt - Fotolia

Aby zatrudnić dobrego pracownika, należy zastanowić się przede wszystkim nad tym, kogo szukamy, czyli co oznaczają dla nas słowa „dobry pracownik”. Jakie powinien posiadać kompetencje? Gdzie go znajdziemy? Jak sprawdzimy jego umiejętności? W jaki sposób zweryfikujemy jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe? Dzięki przemyśleniu odpowiedzi na te pytania unikamy ryzyka zatrudnienia osoby, która potrafi się tylko dobrze zaprezentować i oczarować pierwszym wrażeniem. Paradoksalnie sama rozmowa rekrutacyjna jest efektem końcowym dużej inwestycji czasowej, która polega na dobrym przygotowaniu profilu pracownika, analizie aplikacji i przygotowaniu dobrego scenariusza do przeprowadzenia samej rozmowy.

Pierwszy krok, czyli zacznijmy od kompetencji…

Aby zatrudnić dobrego pracownika, musimy najpierw określić, co słowo „dobry” dla nas oznacza, czyli czego oczekujemy po takiej osobie. Często pojawia się wówczas stwierdzenie, że pracownik powinien być kompetentny. Cóż to jednak oznacza? Kompetencje to zestaw wiedzy, umiejętności oraz postawy danego kandydata, co wpływa na jego zachowanie w sytuacjach zawodowych. To z kolei w konsekwencji determinuje określony rezultat działania danej osoby i efekty jej pracy.

Tak więc kompetentny pracownik to nie tylko taki, który dysponuje wiedzą, ale potrafi ją także zastosować w praktyce i robi to z zaangażowaniem. Jeżeli tylko ma wiedzę (jak ma to miejsce przypadku absolwentów), to mówimy raczej o pewnym potencjale zawodowym pracownika. Poszukując kompetentnego pracownika, należy zadać sobie dwa kluczowe pytania: po pierwsze – jakich dokładnie kompetencji u pracownika poszukujemy, po drugie – jak sprawdzimy w trakcie rozmowy, czy pracownik jest faktycznie kompetentny.

Budowa profilu pracownika, czyli krok drugi w poszukiwaniu idealnego pracownika

Przed przystąpieniem do rozmów należy opracować profil kompetencji pracownika. Oczywiście w zależności od stanowiska (czy poszukujemy recepcjonistki czy kosmetyczki) zestaw takich oczekiwanych kompetencji będzie się w pewnych obszarach różnić – inny zakres obowiązków stoi przed osobą, której głównym zadaniem jest kontakt z klientami, inny od osoby wykonującej zabiegi. Istnieje jednak część wspólnych kompetencji dla wszystkich stanowisk w organizacji (często określana jako tzw. firmowe) – to np. identyfikacja z firmą czy umiejętność budowania relacji z klientami. Te specyficzne dla danego stanowiska są określane jako kompetencje zawodowe (czyli konkretne umiejętności zawodowe).

Należy jeszcze podkreślić ważną rolę tzw. kompetencji społecznych, czyli tych związanych z relacjami z klientami i innymi pracownikami. Do najczęściej badanych kompetencji tzw. społecznych podczas rozmów kwalifikacyjnych związanych z poszukiwaniem kandydatów na stanowiska związane z praca bezpośrednią z klientami należą: kultura osobista, pewność siebie (nie zarozumialstwo!) i asertywność, dokładność i skrupulatność, cierpliwość, zdyscyplinowanie, operatywność, radzenie sobie ze stresem, lojalność, zdolność do pracy samodzielnej i zdolność do pracy w zespole, samodzielność w działaniu, energia i zapał. Dlaczego te kompetencje społeczne są tak istotne? Otóż wyobraźcie sobie sytuację, w której posiadający wysokie kompetencje zawodowe pracownik jest nieuprzejmy wobec klientów. Krótko mówiąc, co z tego, że jest fachowcem w swojej dziedzinie, skoro zniechęca swoim zachowaniem klientów? Dlatego mówiąc o kompetentnym kandydacie, musimy uwzględnić nie tylko jego wiedzę na temat zabiegów czy kosmetyków, ale także umiejętność pracy z klientami.

więcej w Cabines nr 78

Natalia Kotas-Rippel
publikacje Cabines 78
do góry | powrót