Opakowania kosmetyków MATERIAŁY

powrót

Technologie

Kiedy kupujemy produkt do pielęgnacji, bierzemy pod uwagę skład kremu, ale rzadko zastanawiamy się nad składem opakowania. Tymczasem jest on bardzo istotny. Przemysłowcy dokładają starań, żeby opakowanie gwarantowało konserwację produktu w nim zamkniętego, ale też żeby było praktyczne i estetyczne. Z czego się składają opakowania kosmetyków i jaki mają wpływ na produkt?
Muzyka relaksacyjna bez opłat ZAiKS
Opakowania kosmetyków MATERIAŁY© Milan Jurkovic - Fotolia

Jakość wymagana od materiałów opakowań

Funkcje dobrego opakowania kosmetyku:

 • zapewnienie możliwości przechowywania produktu w jak najlepszym stanie jak najdłużej;
 • szczelność uniemożliwiająca dostawanie się czegokolwiek do produktu i wydostawanie się produktu z opakowania;
 • zapewnianie ochrony fizycznej i chemicznej produktu (promieniowanie UV, podczerwone, wysoka temperatura, wstrząsy);
 • zapewnianie ochrony mikrobiologicznej;
 • obojętność materiału opakowania wobec produktu;
 • łatwość użycia;
 • dostosowanie do przemysłowego procesu pakowania zautomatyzowanego;
 • niski koszt w stosunku do ceny produktu (nieprzekraczający 1/10 tej ceny);
 • spełnianie wymogów prawnych obowiązujących w danym kraju;
 • wytrzymałość;
 • biodegradowalność;
 • estetyczność.

Wszystkie te cechy są weryfikowane na podstawie próbki przed przystąpieniem do pełnej produkcji.

Przedprodukcyjne testy opakowań

Próba nieszkodliwości: Jest szczególnie ważna, jeśli chodzi o opakowania wykonane z plastiku, które zawierają sporą ilość różnych dodatków. Testy przeprowadza się albo z wykorzystaniem żywności, albo z wykorzystaniem wody, która pozostaje przez pewien czas w kontakcie z opakowaniem. Na tej podstawie można zbadać toksyczność użytego materiału.

Próba konserwowania: Chodzi w niej o zbadanie, jak opakowanie konserwuje zamknięty w nim produkt. Poddaje się go działaniu czynników klimatycznych i przyspieszonego starzenia, a następnie bada się, czy właściwości produktu uległy zmianie.

Próba kompatybilności produktu i opakowania: Po określonym czasie kontaktu produktu z materiałem opakowania bada się, czy żadne składniki jednego nie przeniknęły do drugiego. Wymagana jest tutaj skrupulatna analiza chemiczna. Mikroskopowo sprawdza się natomiast, czy powierzchnia opakowania mająca styczność z produktem nie uległa żadnym zmianom. Sprawdza się również, czy opakowanie nie absorbuje składników produktu (pomiar wagi).

Kontrola metrologiczna: Jest to weryfikacja ilości produktu w opakowaniu po zakończeniu produkcji. Polega na wykonaniu ślepej próby randomizowanej na określonej ilości próbek. Jest to albo 10 tysięcy gotowych produktów zamkniętych w opakowaniu, albo maksymalna godzinowa produkcja zakładu.

więcej w Cabines nr 83

Stéphane Astié
publikacje Cabines 83
do góry | powrót