Jakie mam szanse powodzenia?

powrót

Psychologia

Wychodząc od stwierdzenia, że im więcej trudności ktoś doświadcza w życiu osobistym czy zawodowym, tym bardziej potrzebuje ponownie nawiązać łączność z samym sobą, ze swoimi prawdziwymi marzeniami i dążeniami, dzisiaj proponuję wam odkryć i oszacować wasze szanse powodzenia.

Procedura

Będziemy pracować z pytaniami i odpowiedziami: zadam wam proste pytanie i zalecam wam odpowiedzieć na nie pisemnie, najlepiej od razu. Celem tych pytań jest umożliwienie określenia swojego miejsca, zastanowienia się w sposób konstruktywny nad nim i zyskania umiejętności dystansowania się wobec własnego życia i samych siebie. Pozwoli wam to lepiej panować nad tym, co może wam się wymykać.

Dystans i odwaga

Kiedy nie mamy wystarczającego dystansu do siebie i świata, nie widzimy wyraziście własnego życia, dokonujemy złych wyborów i analizujemy sytuacje w sposób niepoprawny. Czasami naprawdę mylimy się w swoich ocenach i wtedy potrzebujemy dystansu oraz jasności, by dokonać stosownych zmian. Innym razem kurczowo trzymamy się swojej kruchej równowagi życiowej i nie dokonujemy żadnych zmian, by uzyskać trwałą równowagę i odnieść sukces.

„Strach przed utratą tego, co posiedliśmy, przed stawieniem czoła niekomfortowemu okresowi przejściowemu paraliżuje nasze szanse na powodzenie. A przecież nie ma postępu bez kryzysu! Kryzys jest synonimem przejścia, ewolucji i postępu”.

Tak więc niektórzy wolą spokojne życie w beznadziei niż podjęcie ryzyka dokonania niezbędnych zmian i odłożenia gratyfikacji na bok, żeby później zaznać większej równowagi i sukcesu. Prowadzenie inspirującego życia oznacza pełną świadomość każdego szczegółu życia i odważne dokonywanie zmian oraz niezbędnych modyfikacji, kiedy jest to konieczne. Chodzi oczywiście o cel dla tych, którzy pragną być mistrzami własnego żucia. Zapraszam was dzisiaj do pracy z takim nastawieniem.

Do roboty!

Nie będę komentował tych pytań ani waszych odpowiedzi w niniejszym artykule. Moim celem jest umożliwienie wam lepszego samopoznania oraz sprawienie, że zrodzą się w was nowe pomysły i wiedza.

Ci, którzy chcą naprawdę skorzystać, niech podejdą do tej pracy skrupulatnie. Dajcie sobie czas na zastanowienie się nad swoimi odpowiedziami. Odkryjecie w nich informacje użyteczne dla siebie i dla waszych bliskich. Odczujecie być może radość, smutek, uspokojenie lub frustrację. Zalecam wam, byście nie podejmowali pochopnych decyzji na podstawie tego, co odkryjecie. Wielkie decyzje dojrzewają spokojnie i trwa to długo. Pozwólcie więc dojrzeć swoim refleksjom, a potem – jak piękny i dojrzały owoc – będą gotowe do zebrania i zadziałania w waszym życiu. Żeby powodzenie było możliwe, działanie musi być poprzedzone refleksją. Dokonanie niezbędnych zmian, o których w głębi serca wiecie, że zadziałają, wyzwoli wasz największy potencjał powodzenia i witalności.

Gotowi?

Dajcie sobie czas na uważne i kilkakrotne przeczytanie pytań, żeby udzielić najwłaściwszych odpowiedzi.

Miałem czas, by wykonać to zdanie świadomie i zastanowić się nad nim uważnie. Mogę więc dokładnie i szczerze odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Co ponad wszystko inne jest drogie memu sercu i co chciałbym (lub chciałabym) zrealizować w życiu osobistym i zawodowym?

Napisz jedno proste zdanie dla życia osobistego i potem drugie – dla zawodowego.

2. Kto ma dzisiaj największy wpływ na moje życie?

Wymień trzy osoby, które na co dzień najmocniej wpływają na twoje życie.

3. Co ma dzisiaj największy wpływ na moje życie?

Wymień trzy rzeczy, które na co dzień najmocniej wpływają na twoje życie (pragnienia, działania, okoliczności itd.).

4. Kto dzisiaj kieruje moim życiem?

Wymień trzy osoby, które dyktują ci sposób prowadzenia życia.

5. W jakim wymiarze osoby wymienione w punktach drugim i czwartym powodują pozytywną lub negatywną ewolucję moich planów osobistych i zawodowych?

Napiszcie coś o każdej osobie. Wymieńcie mocne i słabe punkty, przyjrzyjcie się sytuacjom i zanotujcie, co idzie dobrze, a co nie.

Jakie wnioski wyciągasz z tych odpowiedzi? Odpowiedz dokładnie i precyzyjnie.

Masz wrażenie, że sam kierujesz swoim życiem, czy że kierują nim inne osoby lub zewnętrzne okoliczności?

Mam wrażenie, że sam kierują swoim życiem w ...%.

Mam wrażenie, że inne osoby kierują moim życiem w ...%.

Mam wrażenie, że zewnętrzne okoliczności kierują moim życiem w ...%.

Przykład 1. Ktoś kieruje moim życiem

W jakim wymiarze „ktoś” sprzyja rozwijaniu moich planów zawodowych i finansowych?

Sprzyja mojemu powodzeniu zawodowemu i osobistemu, ponieważ...

Nie sprzyja mojemu sukcesowi osobistemu i zawodowemu, ponieważ...

Przykład 2. Ja kieruję swoim życiem

W jakim wymiarze „ja” sprzyjam rozwojowi swoich zawodowych i osobistych planów?

Sprzyjam swojemu powodzeniu zawodowemu i osobistemu, ponieważ...

Nie sprzyjam swojemu sukcesowi osobistemu i zawodowemu, ponieważ...

Czy przy obecnej koniunkturze mojego życia jestem gotów (gotowa), by odnieść sukces w sferze zawodowej i osobistej?

Dlaczego?

Życzę wam lepszego życia i sukcesów!

Gregory Sevilla

tłum. Dorota Bury

 

Muzyka relaksacyjna bez opłat ZAiKS