Podstawy doradztwa wizerunku, cz. 1. Zagadnienia wizerunku i rola specjalisty od wizerunku

powrót

Styl

Niniejszy artykuł otwiera serię kilku tekstów zatytułowanych „Podstawy doradztwa wizerunku”. Seria ta nie ma ambicji szkolenia czytelników w wymagającym i trudnym zawodzie kreatora wizerunku, który wymaga odpowiednich certyfikatów i szkoleń. Naszą intencją jest zaprezentowanie podstaw tej dziedziny na łamach czasopisma poświęconego urodzie, aby dać przydatne narzędzia profesjonalistkom związanym z tą branżą. Z jednej strony mają im one pomóc zrozumieć zagadnienia wizerunku i wyglądu, z drugiej zaś – ułatwić obsługę klientów szukających wskazówek co do zmiany wyglądu. Pierwszy artykuł otwierający cykl ma na celu zwiększenie świadomości co do zagadnień związanych z wizerunkiem, roli profesjonalnego kreatora wizerunku i sposobu jego pracy.

Niniejszy artykuł otwiera serię kilku tekstów zatytułowanych „Podstawy doradztwa wizerunku”. Seria ta nie ma ambicji szkolenia czytelników w wymagającym i trudnym zawodzie kreatora wizerunku, który wymaga odpowiednich certyfikatów i szkoleń. Naszą intencją jest zaprezentowanie podstaw tej dziedziny na łamach czasopisma poświęconego urodzie, aby dać przydatne narzędzia profesjonalistkom związanym z tą branżą. Z jednej strony mają im one pomóc zrozumieć zagadnienia wizerunku i wyglądu, z drugiej zaś – ułatwić obsługę klientów szukających wskazówek co do zmiany wyglądu.

Pierwszy artykuł otwierający cykl ma na celu zwiększenie świadomości co do zagadnień związanych z wizerunkiem, roli profesjonalnego kreatora wizerunku i sposobu jego pracy.

W społeczeństwie, w którym ścierają się bardzo różnorodne poglądy na temat wyglądu, często przeciwstawne, mężczyźni i kobiety mogą poddawać ocenie i sprawdzać swój wizerunek z jednej strony na planie osobistym, z drugiej –na planie zawodowym, społecznym i kulturowym.

Takie podejście wydaje się być odpowiedzią na bardzo sztywne dyktaty lat 80. i 90. (kult szczupłej sylwetki i młodości) oraz rozmaite doświadczenia, mniej lub bardziej anarchistyczne, jakie dominowały na początku obecnego stulecia. A także na liczne, często przesadne, zabiegi marketingowe.

 Przykra prawda o społeczeństwie

Dotyka ona przede wszystkim emocji jednostki (obelgi, drwiny itp.), ale także wpływa na jej życie społeczne (odrzucenie) i zawodowe (dyskryminacja w zatrudnieniu, nierówność płac). W procesie rekrutacji wygląd fizyczny bierze się pod uwagę w... 53% przypadków (badanie francuskiej organizacji badającej opinię publiczną SOFRES – .

Nic zaskakującego więc, że większość osób jest świadoma znaczenia wyglądu dla zewnętrznego odbioru własnej osoby. Badania IPSOS przywołane wyżej pokazują, że 41% kobiet (w przypadku młodych matek nawet 50%) chętnie przyjęłoby „porady specjalistów na temat sposobu ubierania i dopasowania kolorów”.

Biorąc pod uwagę te fakty, można powiedzieć, że działalność „doradców wizerunku” jest próbą wyjaśnienia, co tkwi za słowem „wizerunek”, co oznacza ono dla danej osoby i jej otoczenia, a także umożliwienia owej osobie wykreowania wizerunku, który będzie w harmonii z tym, co czuje fizycznie i wewnętrznie, z jej wartościami i zobowiązaniami społecznymi. Należy tu podkreślić, że praca nad wizerunkiem wymaga delikatności, bo źle wykonana – może być destrukcyjna dla osoby, która „walczy” o swój wizerunek fizyczny, emocjonalny lub społeczny. W ostatnich latach pojawiło się wielu „relookersów”, których rola polegała na dokonywaniu przemiany jak za dotknięciem magicznej różdżki. Oczywiście, w blasku reflektorów są uśmiechy i entuzjazm, ale co będzie następnego dnia, gdy odmieniona osoba pozostanie sama ze sobą? Gdy fryzura i makijaż nie zgrają się z jej osobowością, gdy stanie przed garderobą, której nie będzie umiała opanować, i wobec wyglądu, którego nie będzie umiała odtworzyć?

Praca nad wizerunkiem powinna składać się również z działań na poziomie psychologicznym: to nie może być jedynie zmiana zewnętrzna, ale cała strategia zmiany wewnętrznej. Jednakże, jak wszelkie zmiany nawyków, praca nad wyglądem i przyswojeniem nowych danych (np. kolorymetria, dopasowanie osobistego stylu itd.) jest frustrująca, ponieważ walczy z ego, czyli z wolą jednostki. A do pokonania tych frustracji i wątpliwości potrzebne jest dobre towarzystwo wykwalifikowanego zawodowca.

Rola kosmetyczki jako specjalistki od urody 

Zanim doradzimy coś klientce, należy najpierw przyswoić dane na temat osoby, która zwróciła się z prośbą ootrzymuje ją bez proszenia. Wygląd, wizerunek – samooceną, z poczuciem własnej wartości.. Doradca nie może oceniać klienta, lecz ma nastawiać się na poznawanie jego potrzeb od momentu, kiedy przekroczy próg salonu. Aby móc udzielać porad bardziej dopasowanych jest zachęcić go do regularnych wizyt, żeby dowiedzieć się o nim więcej i żeby nie narzucać mu swojego zdania i nie zamykać nieświadomie przed nim drzwi.

Wykwalifikowany doradca wizerunku taktowny, zarówno w słowach, jak i zachowaniu (mimika, sposób bycia, gestykulacjaklient czuje uśmiech, uprzejmość i naturalność ułatwią przełamanie lodów i przygotują klienta na przyjmowanie konstruktywnych rad.

Tak, ale konstruktywne i jasne

jest dogodna, mogą być bardzo pomocne i przynieść oczekiwane Ale, być może jakiejkolwiek innej dziedzinie, dotyczące wizerunku muszą być Nawet najlepsza wskazówka 

4. Zaufanie i lojalność

Bez wątpienia główną ideą doradztwa wizerunku jakby zrobił to artysta poprawiający nieudany obraz. Za wyglądem – nawet niedoskonałym – jest konkretna osoba, jednostka, jej uczucia i doświadczenia. Klient szukający porady ma prawo oczekiwać szacunku i traktowania go jak człowieka. Poza tym – czy to nie w różnorodności tkwi piękno?

 

Amélie Rigano, Aude Roy

Artykuł opublikowany został we francuskiej edycji Cabines nr 237

Tłum. Dorota Bury

Muzyka relaksacyjna bez opłat ZAiKS