Nowoczesna kosmetologia tom I

powrót
Nowoczesna kosmetologia tom I

Marcin Molski

Marcin Molski
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 416 + 8
Rodzaj oprawy: miękka
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: t. I 978-83-01-17975-5
Cena: 49 PLN
Dystrybucja: księgarnie PWN, Księgarnia PWN, wszystkie dobre księgarnie dostępne na terenie Polski, dystrybucja ogólnopolska

O autorze:

Dr hab. Marcin Molski, prof. UAM - pracownik naukowo dydaktyczny na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca wyższych szkół kosmetycznych. Zajmuje się m.in. teoretycznym badaniem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych substancji bioaktywnych o znaczeniu kosmetycznym i leczniczym. Autor ponad stu publikacji naukowych oraz książek: Fizyka piękna, Chemia piękna, Fractal time of life, Nowoczesne składniki kosmetyków.

O książce:

Nowoczesna kosmetologia to dwutomowa pozycja, która w sposób kompleksowy podejmuje tematykę szeroko pojętej pielęgnacji ciała. Autor nie ogranicza się tu jedynie do omówienia najbardziej „oczywistych” aspektów związanych z kosmetologią – czyli zabiegów, kosmetyków i suplementacji – ale rozszerza swoje rozważania m.in. o dietetykę i szeroko pojętą aktywność fizyczną. Mamy tu do czynienia z całościowym, holistycznym spojrzeniem na omawiana problematykę. Oddajmy głos samemu autorowi:

„Zainteresowanie, z jakim spotkały się książki Chemia piękna, Fizyka piękna i Nowoczesne składniki kosmetyków, zainspirowało mnie do podjęcia badań nad problemem efektywności zabiegów kosmetycznych i aplikowanych kosmetyków (...). Standardowe podejście do problemu zakłada wykorzystanie kosmetyku adekwatnego do zniwelowania zaistniałego problemu kosmetycznego (...), suplementów uzupełniających niedobory substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz zabiegów z wykorzystaniem efektów fizycznych (...). Triada kosmetyk–suplement–zabieg okazuje się niewystarczająca do uzyskania finalnego efektu kosmetycznego w pełni satysfakcjonującego klientkę gabinetu kosmetycznego lub pacjentkę gabinetu medycyny estetycznej. Konsekwencją rozminięcia się oczekiwań i efektów działań kosmetycznych jest decyzja o poddaniu się inwazyjnym zabiegom medycyny estetycznej, które mogą przynieść spektakularne efekty, ale obciążone są dużym ryzykiem wystąpienia powikłań oraz uniemożliwiają powrót do stanu pierwotnego w przypadku nieudanej operacji (...). Warto zatem przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu zabiegu inwazyjnego podjąć próbę uzyskania efektu estetyzacji z wykorzystaniem czynników nieinwazyjnych, które nie zmieniają sposób dramatyczny homeostazy organizmu i jego elementów strukturalnych, a równowagę tę przywracają.

Celem niniejszej książki jest wskazanie czynników, które umożliwiają realizację takiego zadania. To nowoczesne – holistyczne – podejście do kosmetyki i kosmetologii zakłada jednoczesne stosowanie: kosmetyków, suplementów, detoksykacji, diety, ruchu i zabiegów, działających synergistycznie (wzmacniająco) w uzyskaniu estetycznego efektu finalnego. Nowoczesna kosmetologia jest podsumowaniem i uogólnieniem koncepcji i informacji prezentowanych w książkach Chemia piękna, Fizyka piękna i Nowoczesne składniki kosmetyków, które koncentrowały się głównie na substancjach aktywnych, efektywnych nośnikach i technologiach stosowanych w medycynie i kosmetologii. Niniejsze opracowanie idzie kilka kroków dalej – włącza w obszar zainteresowań kosmetologii czynniki istotne dla jej efektywności, zwykle pomijane lub stosowane niezależnie od zabiegu i kosmetyków, np. dietę i ruch w procesie modelowania ciała i zabiegach przeciwstarzeniowych, suplementy w przywracaniu optymalnego poziomu substancji deficytowych, detoksykację w przypadku nadmiaru ksenobiotyków. Dopiero połączenie wymienionych czynników z odpowiednio przeprowadzonym zabiegiem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kosmetycznych daje szansę na spektakularny efekt końcowy, utrzymujący się w czasie (...).

W książce podano informacje i praktyczne wskazówki, jak zoptymalizować działania kosmetyczne w celu uzyskania trwałych i satysfakcjonujących efektów estetyzacji skóry i jej przydatków oraz zminimalizowania negatywnych skutków ubocznych, np. wskutek obecności szkodliwych substancji w preparatach. Opracowanie umożliwia również swobodne poruszanie się w świecie diet, kosmetyków, suplementów oraz podejmowanie właściwych decyzji dotyczących wyboru najskuteczniejszych propozycji spośród aktualnie znajdujących się na rynku. Ze względu na wyczerpujący opis chemiczny i charakterystykę biomedyczną omawianych nowoczesnych substancji aktywnych oraz ich nośników niniejsze opracowanie może stanowić ważne uzupełnienie pozycji książkowych rekomendowanych szkołom kosmetycznym oraz wydziałom chemicznym, kosmetycznym i medycznym uczelni wyższych. Natomiast opisany aspekt dietetyczno-ćwiczeniowy czyni książkę potencjalnym celem zainteresowań osób zajmujących się zdrowym odżywianiem, modelowaniem ciała i utrzymaniem trwałej homeostazy psychosomatycznej organizmu. Zdaję sobie sprawę z faktu, że książka nie uwzględnia wszystkich substancji, zabiegów, koncepcji i technologii, wchodzących w obszar zainteresowań współczesnej kosmetologii. Przyczyną jest to, że starałem się opis ograniczyć tylko do tych, które były szczegółowo przebadane w niezależnych od producentów laboratoriach i mają właściwą „metrykę” publikacyjną w specjalistycznych czasopismach naukowych. W przypadku kontrowersji lub braku naukowej weryfikacji skuteczności podaję informacje dotyczące wątpliwości i ograniczeń w ich zastosowaniach kosmetologicznych. Podejście to z jednej strony wydatnie ograniczyło prezentowaną tematykę, ale z drugiej wyselekcjonowało to, co decyduje o racjonalnym i nowoczesnym obliczu współczesnej kosmetologii.”

Spis treści

Przedmowa . VII
Wstęp . X
1. Detoksykacja 1
1.1. Podział detoksykantów 4
1.2. Detoksykacja jelit 5
1.3. Detoksykacja nerek i skóry 9
1.3.1. Zioła 10
1.3.2. Owoce 15
1.3.3. Warzywa 16
1.4. Detoksykacja wątroby 16
1.5. Detoksykacja ogólna organizmu 22
1.5.1. Rośliny z Indii i Azji 23
1.5.2. Rośliny andyjskie i amazońskie 23
1.5.3. Rośliny Ameryki Środkowej i Północnej 27
1.5.4. Rośliny europejskie 27
1.6. Hydrokolonoterapia 32
1.7. Błonnik 35
1.8. Głodówka 43
1.8.1. Cytrynowa kuracja oczyszczająca 45
1.9. Detoksykacja poetanolowa 46
1.9.1. Kudzu 47
Literatura uzupełniająca 48
2. Dieta i ruch 50
2.1. Ewolucyjne podejście do diety 52
2.1.1. Dieta enzymatyczna 57
2.2. Typy diet 59
2.3. Zapotrzebowanie kaloryczne 62
2.4. Kontrola masy ciała (BMI i BSI) 63
2.5. Indeks glikemiczny 65
2.6. Zmiana diety 65
2.7. Badania laboratoryjne 66
2.8. Ranking diet 71
2.9. Diety egzotyczne 89
2.9.1. Dieta chińska pięciu przemian 89
2.9.2. Dieta indyjska 91
2.9.3. Dieta ajurwedyjska 94
2.9.4. Dieta wedyjska 96
2.9.5. Dieta Hunza i doświadczenie McCarrisona 97
2.9.6. Dieta koszerna 99
2.10. Diety kosmetyczne 99
2.10.1. Dieta antydepresyjna 101
2.10.2. Dieta dermalna 102
2.10.3. Dieta detoksykująca 103
2.10.4. Dieta przeciwstarzeniowa 106
2.10.5. Dieta komplementarna 119
2.11. Fakty i mity dietetyki 128
2.12. Niezbędne składniki diety 132
2.12.1. Białka 133
2.12.2. Tłuszcze 202
2.12.3. Węglowodany 222
2.13. Szkodliwe składniki diety 257
2.13.1. Parametry toksyczności 259
2.13.2. Antybiotyki 260
2.13.3. Dioksyny i ich kongenery 262
2.13.4. Glutaminiany 263
2.13.5. Hormony 264
2.13.6. Neuroleptyki 265
2.13.7. Neurohormony stresu 266
2.13.8. Pestycydy 267
2.13.9. Glukozynolany 269
2.13.10. Substancje antyodżywcze 269
2.13.11. Toksyczne pierwiastki metaliczne 276
2.14. Przyprawy 279
2.14.1. Przyprawy i ewolucja 282
2.14.2. Przyprawy i kosmetologia 283
2.14.3. Przyprawy europejskie i orientalne 284
2.14.4. Sól 322
2.15. Kontrowersyjne składniki diety 327
2.15.1. Betel 328
2.15.2. Etanol 329
2.15.3. Guarana 341
2.15.4. Herbata 342
2.15.5. Kakao 347
2.15.6. Kawa 350
2.15.7. Tytoń 353
2.15.8. Yerba mate 357
2.16. Ruch 362
2.16.1. Pozytywny wpływ ruchu na organizm 362
2.16.2. Negatywny wpływ ruchu na organizm 366
2.16.3. Masaż 368
2.16.4. System tybetański ? ćwiczenia + dieta 375
Literatura uzupełniająca 378
Wykaz skrótów.
Skorowidz.