Informacje dla agencji reklamowych i działów DTP

powrót

Materiały przyjmowane są wyłącznie w formie cyfrowej z dołączonym wydrukiem, Zalecne z plikiem podglądowym pdf lub cromalinem (Proof, Match Print). Zdjęcia powinny posiadać rozdzielczość 300 ppi. Dopuszczalne formaty plików to TIF, PSD, EPS, AI oraz JPG.

pobierz pdf - specyfikacja techniczna dla grafików w czasopiśmie Cabines

Za jakość druku materiałów graficznych przesłanch w pliku tekstowym, np. WORD, PowerPoint redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Informacja dla agencji PR oraz domów mediowych.

Informujemy, że każda nowa firma zarówno samodzielnie jak i reprezentowana przez agencję PR lub dom mediowy ma prawo do zamieszczenia 2 bezpłatnych informacji (również produktowych) w dziale nowości lub rubryce wydarzeń. Tekst może zostać opatrzony jednym zdjęciem i musi spełniać wymogi techniczne stawiane publikacjom z danych działów.

Uwaga! Prawo do bezpłatnej publikacji nie jest udzielane agencji lecz danej marce lub firmie. Jedna agencja może w ramach tej współpracy zamieszczać wiele nowości jeśli pochodzą od różnych firm. Uwaga! Firma, która jest dystrybutorem kilku marek ma prawo do dwóch bezpłatnych publikacji które mogą dotyczyć różnych produktów. Fima może wybrać wda warianty bezpłatnej publikacji w dwóch numerach czasopisma po jednej lub w jednym wydanie dwie. Bezpłatne publikacje są uwarunkowanie miejscem w czasopiśmie i mogą być dowolnie przesuwane z numeru na numer jeśli zajdzie taka konieczność.

Przy nadsyłaniu takich materiałów należy zamieścić informację na temat terminu publikacji.

Wyróżniamy trzy sposoby opisu:

  • terminowy ograniczony na przykład do 6 miesięcy
  • bezterminowy czyli brak ograniczeń czasowych
  • okolicznościowy, związany ze wskazaną w tekście datą lub okolicznością