Magdalena Simon-Błażewicz

powrót

Publikacje Cabines

  • Psychodermatologia

    Przeprowadzone liczne badania wskazują na współwystępowanie zaburzeń stanu psychicznego w niektórych chorobach skóry. Wykazano wpływ czynników stresowych, objawów lęku i depresji oraz predyspozycji typów osobowościowych na zachorowania na określone dermatozy. Zależności pomiędzy czynnikami psychicznymi a chorobami skóry są złożone. Ich... | cab. nr 30