Nowoczesna kosmetologia

powrót

Literatura

Nowoczesna kosmetologia to dwutomowa pozycja wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W sposób kompleksowy podejmuje tematykę szeroko pojętej pielęgnacji ciała. Autor – dr hab. Marcin Molski – nie ogranicza się tu jedynie do omówienia najbardziej „oczywistych” aspektów związanych z kosmetologią – czyli zabiegów, kosmetyków i suplementacji – ale rozszerza swoje rozważania m.in. o dietetykę i szeroko pojętą aktywność fizyczną. Mamy tu do czynienia z całościowym, holistycznym spojrzeniem na omawianą problematykę.

Nowoczesna kosmetologia jest podsumowaniem i uogólnieniem koncepcji i informacji prezentowanych w książkach Chemia piękna, Fizyka piękna i Nowoczesne składniki kosmetyków, tegoż autora. Pozycje te koncentrowały się głównie na substancjach aktywnych, efektywnych nośnikach i technologiach stosowanych w medycynie i kosmetologii. Niniejsze opracowanie idzie kilka kroków dalej – włącza w obszar zainteresowań kosmetologii czynniki istotne dla jej efektywności, zwykle pomijane lub stosowane niezależnie od zabiegu i kosmetyków, np. dietę i ruch w procesie modelowania ciała i zabiegach przeciwstarzeniowych, suplementy w przywracaniu optymalnego poziomu substancji deficytowych, detoksykację w przypadku nadmiaru ksenobiotyków. Dopiero połączenie wymienionych czynników z odpowiednio przeprowadzonym zabiegiem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kosmetycznych daje szansę na spektakularny efekt końcowy, utrzymujący się w czasie.

więcej w Cabines nr 66


prezentacje w Cabines 66
powrót