Prawo

powrót

Publikacje Cabines

 • GABINET KOSMETYCZNY w formie sp. z o.o. ORGANY SPÓŁKI cz. 2

  W poprzednim artykule na łamach Cabines przedstawiliśmy procedurę założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym razem chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikowi, w jaki sposób funkcjonuje firma w tej właśnie formie. Prawo | cab. nr 80
 • GABINET KOSMETYCZNY w formie sp. z o.o. ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

  Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą staje przed wyborem formy prawnej, w jakiej będzie ją prowadził. Oczywiście może ją prowadzić jako jednoosobową działalność gospodarczą i zwykle jest to dobre rozwiązanie na początek. Z czasem jednak zachodzi potrzeba wykorzystania bardziej rozbudowanej struktury.... Prawo | cab. nr 78
 • Kontrola w branży kosmetycznej Zasady ogólne

  Każdy z podmiotów uczestniczących w rynku kosmetycznym może zostać poddany kontrolom przeprowadzanym przez różne instytucje. Jego działalność może być sprawdzana przede wszystkim przez organy podatkowe, Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną, Izbę Handlową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo | cab. nr 76
 • Wynajem lokalu - co warto wiedzieć

  Rzadko kiedy przedsiębiorca prowadzi gabinet kosmetyczny w lokalu, którego jest właścicielem. Dlatego normalną praktyką jest wynajmowanie w tym celu pomieszczeń. Problematyka najmu ma więc duże znaczenie dla branży kosmetycznej. Warto zatem poświęcić jej trochę uwagi. Prawo | cab. nr 75
 • Kosmetyki a produkty z pogranicza (borderline products)

  Prawo reguluje produkcję, wprowadzanie do obrotu i dystrybucję wielu grup substancji i produktów. Zdarza się nieraz, że dany produkt lub substancja spełnia kryteria do zakwalifikowania go do więcej niż jednej grupy, a czasem powstają wątpliwości, która to powinna być grupa.... Prawo | cab. nr 73
 • Obowiązki dystrybutorów produktów kosmetycznych

  Przepisy regulujące prawo kosmetyczne nakładają na dystrybutora kosmetyków określone obowiązki. Ważne, by dystrybutor miał ich świadomość. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia związane z tym tematem. Prawo | cab. nr 72
 • Prawo kosmetyczne Omówienie najważniejszych regulacji

  Produkcja kosmetyków i obrót nimi są uregulowane przez cały szereg przepisów. Podstawowym celem tych regulacji jest oczywiście ochrona konsumenta i zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa stosowania preparatów. Przyjrzyjmy się najważniejszym przepisom z tego zakresu. Prawo | cab. nr 71
 • Sprzedaż kosmetyków przez internet

  Handel kosmetykami w znacznym zakresie toczy się poza tradycyjnymi sklepami. Duże znaczenie dla branży ma prowadzenie sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi e-commerce, czyli po prostu za pośrednictwem internetu. Pod względem prawnym jest to model nakładający na sprzedawcę dodatkowe obowiązki, których przybyło... Prawo | cab. nr 70
 • Spór środowiska medycznego z branżą kosmetyczną

  Od dłuższego czasu w mediach toczy się spór pomiędzy środowiskiem medycznym a branżą kosmetyczną i kosmetologiczną na temat kompetencji, umiejętności i uprawnień kosmetyczek i kosmetologów w zakresie wykonywania zabiegów podlegających medycynie estetycznej. Spróbujmy przyjrzeć się problemowi nieco bliżej, przeanalizować przyczyny,... Prawo | cab. nr 66
 • Badania obowiązkowe oraz testy kliniczne preparatów kosmetycznych cz. 3

  Wiosna, jesień i zima to okresy, w których narażeni jesteśmy na infekcje. Układ odpornościowy nie radzi sobie z nadmiarem bakterii, wirusów i grzybów. Sprzyjają temu warunki atmosferyczne oraz przebywanie w zatłoczonych miejscach publicznych. Każda choroba obciąża organizm, a zwłaszcza zażywane... Prawo | cab. nr 57
 • Badania obowiązkowe oraz testy kliniczne preparatów kosmetycznych cz.2

  Wszystkie badania na kosmetykach można podzielić na dwie główne grupy, które następnie dzielą się na kategorie. Podstawowy podział to badania obowiązkowe i badania dodatkowe. Prawo | cab. nr 56
 • Badania obowiązkowe oraz testy kliniczne preparatów kosmetycznych cz. 1

  Każdy kosmetyk przed wprowadzeniem do obrotu musi zostać przebadany i oceniony pod względem bezpieczeństwa. Musi posiadać skompletowaną dokumentację, aby został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informowania o Kosmetykach z siedzibą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Prawo | cab. nr 55
 • Zasady utrzymywania higieny w gabinetach kosmetycznych

  Celem niniejszego artykułu jest omówienie zasad zachowania właściwej higieny w gabinetach kosmetycznych itp. Szczególną uwagę zwrócono na warunki skutecznej dezynfekcji w zależności od danej powierzchni i spektrum działania, dzięki którym może zostać zagwarantowane wykonanie danej usługi przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka... Prawo | cab. nr 52
 • Zastrzegaj, patentuj i zyskuj! - Ochrona innowacyjnych rozwiązań w branży kosmetycznej

  „Innowacja” – to słowo klucz, kiedy mówimy o sukcesie firmy. Innowacyjność w kosmetyce i kosmetologii jest niezbędna, by wyróżniać się na tle konkurencji, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom konsumentów spragnionych nowości, by być intrygującym w komunikacji z klientem. Stawiając na innowacyjne rozwiązania,... Prawo | cab. nr 46
 • Pielęgnowanie urody - bezpieczne i zgodne z prawem

  Uroda, mimo iż zaliczana do wrażeń estetycznych, w kategoriach zawodowych, tj. zawierania umów wykonania usługi w celu poprawy wyglądu skóry, stanowi wartość nadrzędną. Niemożliwa jest standaryzacja podziałów na to, co ładne i brzydkie, zadowalające i przynoszące rozczarowanie, atrakcyjne i niegodne... Prawo | cab. nr 34
 • Kupujemy sprzęt i...

  Kupujemy drogi sprzęt, ustawiamy go w gabinecie, przechodzimy szkolenie, zaczynamy używać i... aparat się psuje. Dystrybutor sprzętu w umowie zapewnia, że oferuje serwis, jednak okazuje się, że w praktyce nie zawsze wygląda to tak dobrze. Kosmetyczki skarżą się, że telefony... Prawo | cab. nr 27
 • Przepisy - Czystość i higiena w gabinecie

  Prawidłowe funkcjonowanie gabinetu kosmetycznego powinno być zgodne z procedurami sanitarnymi. Obecnie w Polsce obowiązują przepisy zmienione i dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Podstawowym ich celem jest zabezpieczenie zarówno klientów, jak i personelu przed niebezpieczeństwem przenoszenia i zarażenia chorobami zakaźnymi oraz... Prawo | cab. nr 24
 • Spór między kosmetyczkami a lekarzami

  Zastąpił harmonijną dotąd współpracę przy chorobach skóry klientek gabinetów kosmetycznych. Przybrał na sile, gdy powstały nowe specjalności medyczne - medycyna i dermatologia estetyczna - ekspansywnie wkraczające na rynek usług związanych z urodą, z propozycjami metod antyaging i profilaktyki przeciwstarzeniowej skóry. Prawo | cab. nr 17
 • Higiena skodyfikowana

  17 maja 2004 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia (z 17 lutego 2004 r., DzU 04.31.273) w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Można powiedzieć - nareszcie! Dotychczas bowiem kwestie te... Prawo | cab. nr 4